Powołania

33 Niedziela Zwykła (B)

 

 

 

LATO JEST JUŻ BLISKO

 

_________________________________________

Księga Daniela (Dn) 12, 1-3
Psalm 16
List do Hebrajczyków (Hbr) 10, 11-14. 18
Ewangelia św. Marka (Mk) 13, 24-32

_________________________________________

 

Świątynia Jerozolima była w centrum wszechświata. Tam niebo łączyło się z ziemię. Kiedy jednak Słowo Boże, które stało się ciałem (Ewangelia św. Jana (J) 1, 14), nawiedziło świątynię, przypominała ona bardziej jaskinię zbójców niż dom modlitwy (Mk 11, 17). Po opuszczeniu świątyni, Jezus zapowiada jej zniszczenie (Mk 13, 2); ta przepowiednia rodzi ciekawość uczniów: "Powiedz nam, kiedy to się stanie? I jaki będzie znak, że to wszystko zacznie się spełniać?" (Mk 13, 4).

 

Udzielona przez Jezusa odpowiedź nie podaje konkretnej daty: "O dniu owym lub godzinie nikt nie wie, ani aniołowie w niebie, ani Syn, tylko Ojciec" (Mk 13, 32). Zawiera natomiast ostrzeżenie o fałszywych mesjaszach, o prześladowaniach, o zniszczeniu świątyni, o kosmicznym wstrząsie i o nadejściu Syna Człowieczego (Mk 13, 5-27). Jeśli zastosujemy do tekstu naszą własną koncepcję czasu jako prostej linii, prowadzącej od przeszłości przez teraźniejszość ku przyszłości, nie będziemy w stanie zrozumieć przesłania tego tekstu. Św. Marek porusza się na innym poziomie: czas i wieczność spotykają się w wydarzeniach historycznych.

 

"W owe dni, po tym ucisku, słońce się zaćmi i księżyc nie da swego blasku. Gwiazdy będą padać z nieba i moce na niebie zostaną wstrząśnięte" (Mk 13, 24- 25). Siedem świateł Menory (Wj 25, 31-40), które każdego ranka oświetlały świątynię, reprezentowało słońce, księżyc i pięć znanych w tamtym czasie planet. Co więcej, wyobrażenia gwiazd i konstelacji były wyhaftowane na zasłonach świątyni. Gdy w roku 70 po Chrystusie świątynia została zniszczona, światła Menory zgasły, a haftowane zasłony zdjęto. Był to rzeczywiście kataklizm kosmicznych proporcji.

 

"Zniszczcie tę świątynię, a ja w ciągu trzech dni ją odbuduję" (J 2, 19). Przed kosmicznym kataklizmem roku 70 nastąpił znacznie większy kataklizm - Świątynia Jezusowego Ciała została przybita do krzyża. Wtedy "ciemność ogarnęła całą ziemię" (Mk 15, 33), "słońce się zaćmiło, a zasłona świątyni rozdarła się przez środek" (Ewangelia św. Łukasza 23, 45), a "ziemia się zatrzęsła, skały popękały, a grobowce się otworzyły. I wiele ciał świętych, którzy zasnęli, zostało wzbudzonych" (Mt 27, 51- 52).

 

"Wówczas ujrzą Syna Człowieczego, przychodzącego w obłokach z wielką mocą i chwałą" (Mk 13, 26). Obecnie widzimy Jezusa zasiadającego "na wieki po prawicy Boga" i oczekującego "aż jego nieprzyjaciele staną się jego podnóżkiem" (Hbr 10, 12-13). W międzyczasie Chrystus wysyła swoich posłańców (słowo angelos w języku greckim oznacza posłańca i anioła), swoich uczniów na czterech strony świata. Głosząc Ewangelię o Chrystusie ukrzyżowanym i zmartwychwstałym, gromadzą oni w Jego Kościele wybranych (Mk 13, 27).

 

Czego uczy nas drzewo figowe? (Mk 13, 28). Wypuszcza ono liście w kwietniu, co oznacza, że lato i czas zbiorów są już na progu. Śmierć i zmartwychwstanie Jezusa zakończyło stary wiek zła i grzechu, a rozpoczęło nowe stworzenie, wiek łaski, wolności i zbawienia. Jednak przekleństwo drzewa figowego z Ewangelii (zob. Mk 11, 14) ma nam uświadomić, że Pan wszechświata będzie szukał owoców tego nowego stworzenia w naszym życiu. To przesłanie jest również obecne w proroctwie proroka Daniela o zmartwychwstaniu. "Wielu zaś, co posnęli w prochu ziemi, zbudzi się: jedni do wiecznego życia, drudzy ku hańbie, ku wiecznej odrazie" (Dn 12, 2).

 

Śmierć Jezusa oznacza koniec mrocznych wieków zła i grzechu. I chociaż ciemność zła i zima grzechu nadal będą próbowały powstrzymać nas od wydania owoców nowego życia w Chrystusie, to jeśli tylko będziemy trzymać się naszej wiary, ujrzymy lato zmartwychwstania. "Czuwajcie więc i módlcie się w każdym czasie, abyście mogli uniknąć tego wszystkiego, co ma nastąpić, i stanąć przed Synem Człowieczym" (Łk 21, 36).

 

©2019 Misjonarze Klaretyni Prowincja Polska. Wszelkie prawa zastrzeżone
Zadaj pytanie on-line