social FBsocial FBsocial FB

Kurs Teologii Życia Konsekrowanego

logo zk

Rok akademicki 2017/18

Prowincja Polska

Instytut Teologii Życia Konsekrowanego

logo zkKURS TEOLOGII ŻYCIA KONSEKROWANEGO

PRZY PAPIESKIM WYDZIALE TEOLOGICZNYM

POLSKA POWINCJA MISJONARZY KLARETYNÓW

ul. Odona Bujwida 51, 50-368 Wrocław tel.: (+48) 71/328-29-03

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
www.klaretyni.pl

 

 

 

 

Opiekun naukowy Instytutu Teologii Życia Konsekrowanego:

bpkicinski J.E. O. Bp prof. dr hab. Jacek Kiciński CMF

 Biskup pomocniczy Archidiecezji Wrocławskiej, Przewodniczący Komisji  Episkopatu Polski ds. Instytutów  Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego. Ojciec Bp  jest profesorem zwyczajnym  teologii duchowości na Papieskim Wydziale Teologicznym we Wrocławiu i  wybitnym  specjalistą w  zakresie teologii życia konsekrowanego. Przez wiele lat był redaktorem  naczelnym  kwartalnika „Życie  Konsekrowane" oraz organizatorem corocznych sympozjów w Krzydlinie  Małej,  poświęconych różnym  aspektom życia konsekrowanego.

 

Dyrektor Instytutu Teologii Życia Konsekrowanego:

aleksander bober 1 O. mgr. lic. Aleksander Bober CMF

 Misjonarz Klaretyn, licencjat z zakresu liturgiki na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w  Warszawie, przełożony wspólnoty przy parafii pw. św. Wawrzyńca we Wrocławiu, od 2016 roku  mianowany na Dyrektora Instytutu Teologii Życia Konsekrowanego oraz organizatora Ogólnopolskiego  Sympozjum Teologii Życia Konsekrowanego w Krzydlinie Małej.

 

 

 

K U R S    T E O L O G I I     Ż Y C I A    K O N S E K R O W A N E G O

Po raz kolejny zwracamy się do Wszystkich osób konsekrowanych z propozycją uczestnictwa w Kursie Teologii Życia Konsekrowanego. Czym jest  Kurs Teologii Życia Konsekrowanego?

Jest to przedsięwzięcie Polskiej Prowincji Misjonarzy Klaretynów oraz Papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu. Z wykładów mogą skorzystać osoby konsekrowane, jak również osoby należące do indywidualnych form życia konsekrowanego.

Udział w Kursie Teologii Życia Konsekrowanego traktowany jest także, jako element formacji początkowej oraz jako przygotowanie się do profesji wieczystej. Wiele osób swoją obecność w Instytucie traktuje, jako istotny element osobistej formacji zakonnej. Naszymi słuchaczami są także ci, którzy w procesie formacji permanentnej chcą – według słów Apokalipsy – powracać do pierwotnej miłości, która z upływem lat mogła zostać „przygnieciona" codziennymi obowiązkami.

Wiedza zdobyta podczas Kursu stanowi też doskonałą pomoc dla osób zajmujących się formacją (mistrzynie i mistrzowie postulatów, nowicjatów i junioratów).

Celem Kursu jest - formacja intelektualna w zakresie teologii życia konsekrowanego. W ramach Kursu podejmowane są podstawowe zagadnienia dotyczące ogólnej teologii duchowości, teologii powołania, konsekracji, misji, teologii rad ewangelicznych, charyzmatu, wspólnoty, profetycznego wymiaru życia konsekrowanego, prawa zakonnego, antropologii życia konsekrowanego, formacji na poszczególnych etapach i in.

Kandydaci - adresatami formacji intelektualnej Kursu Teologii Życia Konsekrowanego (KTŻK) są wszystkie osoby konsekrowane (świeckie i zakonne) pragnące pogłębić swoją osobistą refleksję naukową nad teologią życia konsekrowanego.

Przyjęcia na Kurs - złożenie wymaganych dokumentów:podanie o przyjęcie na Kurs Teologii Życia Konsekrowanego (adresowane do Dyrektora Kursu), życiorys, skierowanie lub zgoda przełożonych zakonnych, 1 fotografia.

Przyjmowanie zgłoszeń do 30 września każdego roku pod adresem:

Dom św. wawrzyńca, ul. Odona Bujwida 51, 50-368 Wrocław, tel. 71/328-29-03 lub 609 060 505; e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. Nauka na  Kursie Teologii Życia Konsekrowanego jest odpłatna i wynosi 600 zł. Opłata dotyczy całości roku akademickiego (300 zł za semestr).

Czas trwania 

Zajęcia w Kursie Teologii Życia Konsekrowanego trwają 2 lata (cztery semestry) z częstotliwością dwóch spotkań w miesiącu (2 i 4 sobota miesiąca, jednorazowo po 6 godzin - w podany czas wliczona jest godzinna przerwa na Eucharystię). Łączna ilość jednostek w ciągu dwóch lat to ok. 196 godzin wykładowych. Wykładowcami Kursu Teologii Życia Konsekrowanego są pracownicy naukowi KUL, UKSW oraz PWT we Wrocławiu. W ramach KTŻK organizowane jest corocznie ogólnopolskie sympozjum teologii życia konsekrowanego (również międzynarodowe). KTŻK stanowią integralną całość wraz ze strukturą organizacyjną Redakcji dwumiesięcznika "Życie Konsekrowane".

 

WAŻNE INFORMACJE - Miejsce wykładów

Instytut TŻK, od tego roku akademickiego zmienił swoją siedzibę i miejsce wykładów: mieści się teraz przy parafii pw. św. Wawrzyńca we Wrocławiu, przy ul. Odona Bujwida 51; Wejście B – domofon pt.: Duża Sala;
Dojazd tramwajami:
33 – przystanek BUJWIDA
9 lub 17 – przystanek GRUNWALDZKA;
kierujemy się w stronę kościoła, zaraz za kościołem duży budynek, Dom Św. Wawrzyńca Misjonarzy Klaretynów.

Zdobyte kwalifikacje - uwieńczeniem dwuletniego KTŻK jest zdobycie odpowiedniego zaświadczenia.

Opiekun naukowy Instytutu Teologii Życia Konsekrowanego - J.E. O. Bp Jacek Kiciński CMF

Dyrektor Instytutu Teologii Życia Konsekrowanego - o. mgr. lic. Aleksander Bober CMF, ul. Odona Bujwida 51, 50-368 Wrocław, tel. 71/328-29-03; 609 060 505, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Struktura merytoryczna Kursu Teologii Życia Konsekrowanego:

 

STRUKTURA ZAJĘĆ W CYKLU "A"

1

Biblijne podstawy życia konsekrowanego

dr Ryszard Kempiak

8 godz.

2

Historia życia konsekrowanego

dr hab. Dominik Zamiatała CMF

8 godz.

3

Duchowość życia konsekrowanego

Bp. prof. Jacek Kiciński CMF

8 godz.

4

Chrystologia i eklezjologia życia konsekrowanego

prof. Piotr Liszka CMF

8 godz.

5

Prawo zakonne z elementami prawa wyznaniowego

ks. prof. Wiesław Wenz

8 godz.

6

Psychologia żk z elementami pedagogiki

dr Władysława Krasiczyńska CSSJ

8 godz.

7

Życie modlitwy

lic. Fabian Kaltbach OFM

8 godz.

8

Teologia powołania do życia konsekrowanego

prof. Kazimierz Lubowicki OMI

8 godz.

9

Inkulturacja życia konsekrowanego

dr Marek Jeżowski CMF

8 godz.

10

Maryjny wymiar życia konsekrowanego

dr Joanna Pępkowska MC

8 godz.

11

Posoborowe przemiany w życiu konsekrowanym

dr Bogdan Giemza SDS

8 godz.

12

Indywidualne formy życia zakonnego

ks. Dr Adam Łuźniak

8 godz.

 

STRUKTURA ZAJĘĆ W CYKLU "B"

1

Teologia rad ewangelicznych

Bp prof. Jacek Kiciński CMF

8 godz.

2

Charyzmatyczny wymiar życia konsekrowanego

prof. Piotr Liszka CMF

8 godz.

3

Apostolat osób konsekrowanych

prof. Bogdan Giemza SDS

8 godz.

4

Antropologia życia konsekrowanego

prof. Jerzy Tupikowski CMF

8 godz.

5

Życie Konsekrowane w perspektywie teologii moralnej

dr Wacław Chomik OFM

8 godz.

6

Teologia wspólnoty

dr Joanna Pępkowska MC

8 godz.

7

Liturgiczny wymiar życia konsekrowanego

lic. Aleksander Bober CMF

8 godz.

8

Wybrane zagadnienia z teologii życia konsekrowanego

dr Jolanta Hernik RMI

8 godz.

9

Socjologia życia konsekrowanego

dr Marek Jeżowski CMF

8 godz.

10

Patrystyczne ujęcie życia konsekrowanego

ks. dr Adam Łuźniak

8 godz.

11

Kierownictwo duchowe

lic. Fabian Kaltbach OFM

8 godz.

12

Etapy formacji

lic. Robert Kycia CMF

8 godz.

 

STRUKTURA ZAJĘĆ W CYKLU "B" realizowana jest w roku akademickim 2017/18 

1

Teologia rad ewangelicznych

Bp prof. Jacek Kiciński CMF

2

Charyzmatyczny wymiar życia konsekrowanego

prof. Piotr Liszka CMF

3

Apostolat osób konsekrowanych

prof. Bogdan Giemza SDS

4

Antropologia życia konsekrowanego

prof. Jerzy Tupikowski CMF

5

Życie Konsekrowane w perspektywie teologii moralnej

dr Wacław Chomik OFM

6

Teologia wspólnoty

dr Joanna Pępkowska MC

7

Liturgiczny wymiar życia konsekrowanego

lic. Aleksander Bober CMF

8

Wybrane zagadnienia z teologii życia konsekrowanego

dr Jolanta Hernik RMI

9

Socjologia życia konsekrowanego

dr Marek Jeżowski CMF

10

Patrystyczne ujęcie życia konsekrowanego

ks. dr Adam Łuźniak

11

Kierownictwo duchowe

lic. Fabian Kaltbach OFM

12

Etapy formacji

lic. Robert Kycia CMF 

 

Pracownicy naukowo-dydaktyczni: 

 1. O. Bp. Jacek Kiciński CMF
  - prof. nauk teologicznych, dr hab. nauk teologicznych (teologia duchowości) PWT we Wrocławiu, dr nauk teologicznych (teologia duchowości) KUL; mgr teologii PWT Wrocław
 2. Piotr Liszka CMF
  - prof. nauk teologicznych, dr hab. nauk teologicznych (teologia dogmatyczna) PWT we Wrocławiu, dr nauk teologicznych (teologia dogmatyczna) KUL, mgr matematyki Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach
 3. Kazimierz Lubowicki OMI
  - prof. nauk teologicznych, dr hab. nauk teologicznych (teologia duchowości) PWT we Wrocławiu, dr nauk teologicznych (teologia duchowości) Papieskiego Instytutu Duchowości Teresianum w Rzymie, mgr teologii Wydziału Teologicznego Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu,
 4. o. Krzysztof Gierat CMF
  - dr. nauk prawnych (specjalność: prawo kanoniczne małżeńskie)
 5. Bogdan Giemza SDS
  - prof. PWT dr hab. nauk teologicznych (teologia pastoralna) PWT we Wrocławiu; dr nauk teologicznych (teologia pastoralna) KUL
 6. Jerzy Tupikowski CMF
  - prof. PWT dr hab. nauk teologicznych (filozofia chrześcijańska) PWT we Wrocławiu, dr nauk humanistycznych (filozofia) KUL
 7. Dominik Zamiatała CMF
  - prof. UKSW dr hab. nauk teologicznych (historia kościoła); dr teologii (historia Kościoła) KUL; mgr teologii PWT Wrocław
 8. Wacław Chomik OFM
  - dr teologii (moralnej) PUL Rzym
 9. Jolanta Hernik RMI
 10. - dr teologii (dogmatycznej) UKSW Warszawa
 11. Marek Jeżowski CMF
  - dr nauk humanistycznych (socjologii) KUL; mgr lic. teologii (życia konsekrowanego) „Claretianum” Rzym; mgr teologii PWT Wrocław
 12. Ryszard Kempiak SDB
  - dr nauk teologicznych (teologia biblijna) PAT w Krakowie, lic. teologii (nauki biblijne) Franciszkańskiego Studium Biblijnego w Jerozolimie
 13. Władysława Krasiczyńska CSSJ
  - dr psychologii klinicznej KUL, mgr Instytut Psychologii KUL.
 14. Ks. Adam Łuźniak
  - dr nauk teologicznych (patrologia) Papieskiego Instytutu Patrystycznego w Rzymie, lic. teologii PWT we Wrocławiu
 15. Joanna Pępkowska MC
  - dr nauk teologicznych (misjologia) UPJPII w Krakowie
 16. Wiesława Przybyło ASC
  - dr teologii (duchowości) UKSW Warszawa
 17. Aleksander Bober CMF
  - lic. teologii (liturgika) UKSW w Warszawie
 18. Fabian Kaltbach OFM
  - mgr lic. teologii (fundamentalnej) KUL

 

 

UWAGA!!!

Terminy wykładów w roku akademickim 2017/2018

07.10.2017 – godz. 8.30. - Wykłady, Eucharystia o 11.00 pod przewdnictwem J.E. O. Bpa Jacka Kicińskiego CMF oraz Inauguracja Roku Akademickiego
21.10.
04.11.
18.11.
02.12.
16.12.
13.01.2018
27.01
10.02
24.02
10.03.
24.03.
07.04.
21.04.
05.05.
19.05.
02.06.
16.06. Zakończenie roku

 

Zobacz dokładny, szczegółowy plan studiów klikając:

PLAN STUDIÓW 2017/2018 - w budowie

 

areacmf