social FBsocial FBsocial FB

Kurs Teologii Życia Konsekrowanego

logo zk

Rok akademicki 2017/18

VI Zwyczajna Kapituła Polskiej Prowincji Misjonarzy Klaretynów

VI Kapitula2016m

"Misjonarz Klaretyn - świadek miłosierdzia" pod takim hasłem rozpoczęła się dziś w Krzydlinie Małej VI Zwyczajna Kapituła Prowincjalna Polskiej Prowincji Zgromadzenia Misjonarzy Klaretynów. Ojcowie kapitulni w dniach 11-16 kwietnia dokonają podsumowania ostatniego sześćlecia, wybiorą nowy Zarząd oraz wskażą drogę rozwoju naszej Prowincji na kolejne lata. Delegatem ojca Generała obecnym w Krzydlinie jest o. Manuel Tamargo CMF - ekonom generalny Zgromadzenia.

Wszystkich Ojców kapitulnych otaczamy modlitwą za wstawiennictwem Niepokalanego Serca Maryi.

Klikając: "Czytaj więcej" zobaczysz aktualności z Kapituły.

Tutaj będą pojawiać się informacje dotyczące Kapituły.

Szósty dzień Kapituły Prowincjalnej

Z Bożą pomocą nadszedł ostatni dzień Kapituły. Na porannej sesji, po wprowadzeniu drobnych poprawek stylistycznych, Kapituła zaaprobowała ostateczną wersję Deklaracji VI Kapituły Prowincjalnej „Misjonarz Klaretyn – Świadek Miłosierdzia”. Następnie zabrali głos: Przewodniczący Kapituły – o. Manuel Tamargo CMF, który złożył podziękowania i gratulacje uczestnikom Kapituły i nowemu Zarządowi Prowincjalnemu, oraz Prowincjał o. Piotr Bęza CMF, który dziękował wszystkim zaangażowanym w przygotowanie i sprawne przeprowadzenie Kapituły.
Druga sesja, która była ostatnią tej Kapituły Prowincjalnej, była poświęcona na spotkanie z Klaretynami świeckimi: p. Przemysławem Wilczyńskim liderem grupy Klaretynów Świeckich w Polsce oraz p. Anną i Joanną Banaś zrzeszonymi w tej grupie. Na zakończenie tego spotkania Kapituła przegłosowała zamknięcie obrad.
Ostatnim i najbardziej uroczystym akcentem była Msza Św. Dziękczynna. Przewodniczył jej i Słowo wygłosił o. Prowincjał Piotr Bęza CMF.

  o piotr beza msza 1kthe lay claretians 2 1k

 

 

 

 

 

 

 

Piąty dzień Kapituły Prowincjalnej

Kapituła rozpoczęła dzień od Mszy świętej, której przewodniczył o. Krzysztof Łabędź, Słowo zaś wygłosił o. O. Marcin Kowalewski.

Pierwsza sesja rozpoczęła się od odczytania protokołu z obrad z dnia poprzedniego. Następnie poruszono tzw. tematy specjalne, czyli w tym przypadku: Reorganizację Zgromadzenia w Europie w kontekście Prowincji Polskiej i Niemieckiej, które mają się łączyć, przyszłość naszej posługi misjonarskiej w Pradze czeskiej, przygotowania do wydarzenia SDM+fc, które będzie miało miejsce w Łodzi oraz stan obecny i perspektywy wydawnictwa Palabra.

Sporo czasu poświęcono lekturze i głosowaniu ostatnich poprawek Dokumentu Kapitulnego. Ostatnim elementem posiedzenia w tym dniu były krótkie oświadczenia nowo wybranych Konsultorów – Prefektów.

the government 2016 serious 800

Trzeci dzień VI Kapituły Prowincjalnej

Trzeci dzień kapituły rozpoczął się od porannej Mszy św. której przewodniczył o. Krzysztof Gierat CMF po raz ostatni jako Prowincjał, a krótką homilię wygłosił przewodniczący Kapituły o. Emanuel Tamargo.
Obrady Kapituły rozpoczęły się od wysłuchania odpowiedzi o. Zbigniewa Zmorzyńskiego na pytania dotyczące sprawozdania ekonomicznego. Po przegłosowaniu akceptacji całości sprawozdań Kapituła przystąpiła do procedury wyboru nowego Prowincjała.
Po odśpiewaniu hymnu do Ducha Świętego w kaplicy, głosowanie przeprowadzono w sali plenarnej. Wystarczyło tylko jednego, aby wybrać Prowincjałem o. Piotra Bęzę CMF. Po chwili modlitwy i zasięgnięciu porady u ojców Emanuela Tamargo oraz Krzysztofa Gierata, o. Piotr przyjął wybór Kapituły. Wspólnota kapitulna odśpiewała w kaplicy hymn Te Deum, a o. Piotr złożył wobec zgromadzonych wyznanie wiary i podpisał je na ołtarzu, po czym członkowie Kapituły złożyli mu pozdrowienia.
Po południu przystąpiono do pracy nad dokumentem kapitulnym. Na wstępie o. Zbigniew Zmorzyński odczytał, skierowany do uczestników Kapituły, list od delegatów z Wybrzeża Kości Słoniowej, którym nie udało się przybyć, a zwierający analizę, plany na przyszłość i oczekiwania związane z apostolatem na Wybrzeżu Kości Słoniowej. Po tych słowach dyskutowano nad Instrumentum Laboris w grupach roboczych. Na zakończenie posiedzenia podsumowano pracę w grupach i rozdano formularze sondażu na członków Zarządu Prowincjalnego.

2 dzień Kapituły Prowincjalnej
W drugim dniu Kapituły na podstawie sondażu przeprowadzonego dzień wcześniej wyznaczono Moderatorów Kapitulnych: o. Aleksandra Bobera i o. Piotra Boronia oraz Zespół Redakcyjny ds Ostatecznej Redakcji Dokumentu Kapitulnego w osobach ojców Grzegorza Wrodarczyka, Wojciecha Kobylińskiego i Antoniego Badury. Przekazano także ojcom kapitulnym wyniki sondaży dotyczących składu proponowanego nowego Zarządu Prowincji.
Pozostałe sesje poświęcone były na ewaluacji Sprawozdania z Działalności Zarządu Prowincjalnego oraz Sprawozdania Ekonomicznego. Członkowie Kapituły najpierw zapoznali się z ze sprawozdaniami w czasie osobistego studium, a następnie w grupach roboczych dokonali szczegółowej analizy tych dokumentów. Później, podczas sesji plenarnej, przedstawiciele grup roboczych wskazali zapytania i uwagi dotyczące rozdziałów zawierających omówienie statystyk Prowincji oraz pracy Sekretariatu, Zarządu, Prefektury Duchowości oraz sprawozdania ekonomicznego. W imieniu Zarządu Prowincjalnego na pytania odpowiadał o. Krzysztof Gierat.
Na zakończenie obrad rozdano wyniki sondażu dotyczącego wyboru nowego Prowincjała.

the second Day Mass

the second day of Chapter

Szósta Kapituła Prowincjalna Polskiej Prowincji Misjonarzy Klaretynów dzień I - 11.04.20016r.
11 kwietnia br. Polska Prowincja rozpoczęła obrady VI Kapituły Prowincjalnej w Krzydlinie Małej. Kapitule przewodniczy, jako delegat o. Generała, O. Emanuel Tamargo cmf. Bierze w niej także udział 28 Klaretynów z różnych stron Prowincji.
Pierwszy dzień zgromadzeni przeżyli jako dzień skupienia poprowadzony przez o. prof. Jerzego Gogolę OCD. Eucharystii przewodniczył J.E. O. Bp Jacek Kiciński CMF, który zanim został biskupem sam był wybrany jako delegat na tę Kapitułę. Ta celebracja była więc dla Niego okazją do podzielenia się kilkoma refleksjami. W czasie homilii powiedział, że życie konsekrowane jest nieustannym poszukiwaniem oblicza Boga, sami sobie jednak powinniśmy zadać pytanie: jakie jest to Oblicze? Najlepszą odpowiedzią jest: ubodzy, potrzebujący, to oni są obliczem Jezusa. Zauważył także, że temat Kapituły „Misjonarz Klaretyn – Świadek Miłosierdzia” jest dobrą odpowiedzią na wezwanie Ojca Świętego w roku Nadzwyczajnego Jubileuszu Miłosierdzia.
Późnym popołudniem miała miejsce pierwsza sesja, w czasie której o. Manuel Tamargo cmf, dokonał oficjalnego otwarcia Kapituły.

VI Kapitula 2016 2

20160412 091339 

20160412 081505 00120160412 080158