social FBsocial FBsocial FB

Kurs Teologii Życia Konsekrowanego

logo zk

Rok akademicki 2017/18

O. Marek Matyszek CMF i O. Krzysztof Sikora CMF - Misjonarze Miłosierdzia nadal aktywni

milosierdzia

Jubileuszowy Nadzwyczajny Rok Miłosierdzia został oficjalnie zakończony przez Papieża Franciszka zamknięciem drzwi świętych Bazyliki św. Piotra w XXXIII niedzielę zwykłą – Uroczystość Chrystusa Króla Wszechświata. Pomimo tego Papież w Liście Apostolskim „Misericordia et Misteria” stwierdza, iż „drzwi miłosierdzia naszego serca są zawsze szeroko otwarte”.

W dokumencie opublikowanym na zakończenie Jubileuszu Ojciec Święty postanawia, by aż do odwołania swoją posługę pełnili misjonarze miłosierdzia (n. 9), aby wszyscy kapłani mogli zwalniać z ekskomuniki związanej z popełnieniem aborcji, a księża należący do Bractwa Kapłańskiego św. Piusa X mogli ważnie udzielać rozgrzeszenia. Ponadto Franciszek ogłosił XXXIII Niedzielę Zwykłą Światowym Dniem Ubogich.
W związku ze słowami Papieża Franciszka wyrażonymi w Liście: „Jednakże ta nadzwyczajna posługa nie kończy się wraz z zamknięciem Drzwi Świętych. Pragnę bowiem, aby jeszcze trwała, aż do odwołania, jako konkretny znak, że łaska Jubileuszu nadal w różnych częściach świata jest żywa i skuteczna. Opiekę nad misjonarzami miłosierdzia w tym okresie sprawować będzie Papieska Rada ds. Krzewienia Nowej Ewangelizacji” (n. 9) podajemy do publicznej wiadomości, iż nasi Współbracia: O. Marek Matyszek CMF oraz O. Krzysztof Sikora CMF nadal posiadają władzę odpuszczanie grzechów zarezerwowanych Stolicy Apostolskiej latae sententiae, poniżej publikujemy adresy naszych Współbraci:
O. Marek Matyszek CMF – Dom Zakonny w Miedarach, ul. Wolności 12, 42-676 Miedary
O. Krzysztof Sikora CMF – Dom Formacyjny we Wrocławiu, ul. Wieniawskiego 38, 51-611 Wrocław

 

areacmf