social FBsocial FBsocial FB

Kurs Teologii Życia Konsekrowanego

logo zk

Rok akademicki 2017/18

"Bóg się rodzi" - Życzenia Bożonarodzeniowe

zyczenia

„Przygotujmy się, drodzy przyjaciele, na spotkanie z Jezusem, Emmanuelem, Bo-giem z nami. On, rodząc się w ubóstwie Betlejem, chce stać się towarzyszem drogi każ-dego z nas. W tym świecie, od chwili kiedy On sam zechciał rozbić tu swój «namiot», nikt nie jest obcy. To prawda, wszyscy jesteśmy w drodze, ale właśnie Jezus sprawia, że czu-jemy się jak w domu na tej ziemi uświęconej Jego obecnością. Prosi nas jednak, abyśmy uczynili ją domem gościnnym dla wszystkich. Zadziwiający dar Bożego Narodzenia po-lega właśnie na tym, że Jezus przyszedł dla każdego z nas i w sobie uczynił nas braćmi. Zobowiązuje nas to, byśmy coraz bardziej przezwyciężali niechęć i uprzedzenia, znosili bariery i unikali sporów, które dzielą albo, co gorsza, przeciwstawiają sobie poszcze-gólnych ludzi...”

(Benedykt XVI, Chrystus pragnie zamieszkać w sercu każdego z nas)

Drodzy!
Trudno coś dodać do słów Papieża Benedykta XVI. Dlatego życzymy, aby każdego dnia stawały się one dla nas rzeczywistością.
Niech pomimo wielu obowiązków, każdy z nas choć odrobinę pomoże No-wonarodzonemu Jezusowi w budowaniu atmosfery jedności i braterstwa w na-szych Wspólnotach i Rodzinach.

Prowincjał o. Piotr Bęza CMF
wraz z Zarządem

 

areacmf