social FBsocial FBsocial FB

Kurs Teologii Życia Konsekrowanego

logo zk

Rok akademicki 2017/18

Święcenia i prymicje Zbigniewa Ziętka CMF

Zbyszek Ziętek cmf

Wrocław, 27 maja - Boleszczyn, 28 maja 2017

W minioną sobotę w Archikatedrze we Wrocławiu nasz diakon Zbigniew Ziętek w gronie 14 diakonów Archidiecezji Wrocławskiej przyjął święcenia kapłańskie. Święceń udzielił arcybiskup Józef Kupny, metropolita wrocławski. Wśród współkonsekrujących znalazł się nasz Współbrat, ojciec biskup Jacek Kiciński.

Chcesz dowiedzieć się więcej o święceniach i prymicjach Zbigniewa?

Czytaj tutaj: http://wroclaw.gosc.pl/doc/3925878.Neoprezbiterzy-archidiecezji-wroclawskiej-2017/15    I jeszcze poniżej:

Czytaj więcej...

XIV Ogólnopolskie Sympozjum Teologii Życia Konsekrowanego

symp14

Krzydlina Mała, 29 kwietnia - 3 maja 2017

Kolejnym ważnym wydarzeniem przełomu kwietnia i maja w naszej Prowincji było XIV Ogólnopolskie Sympozjum Teologii Życia Konsekrowanego, odbywające się tym razem pod hasłem: Rady ewangeliczne dziś. Radość i nadzieja życia konsekrowanego. Sympozjum to, którego w tym rokug łównym prelegentem był o. prof. José Cristo Rey García Paredes CMF, organizowane jest corocznie przez Polską Prowincję Misjonarzy Klaretynów oraz Podyplomowe Studia i Kurs Teologii Życia Konsekrowanego PWT we Wrocławiu. W tym roku w sympozjum wzięło udział około 70 osób.

Czytaj więcej...

Franciszek zatwierdził beatyfikację kolejnych męczenników-klaretynów

Beatification 109 2

Wyniesienie na ołtarze kolejnej grupy naszych współbraci coraz bliżej

Jak opublikował watykański dziennik L'Osservatore Romano 22 grudnia Papież Franciszek zatwierdził dla Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych dekret o męczeństwie kolejnej grupy klaretynów, którzy zostali zamordowani z nienawiści do wiary podczas wojny domowej w Hiszpanii w latach 1936 i 1937. Są to: ojciec Mateo Casals, student Teofilo Casajus, brat Fernando Saperas - postaci od dawna znane w naszym Zgromadzeniu i otaczane czcią należną męczennikom - oraz ich 106 Towarzyszy. Zatwierdzenie dekretu jeszcze bardziej przybliża datę ich beatyfikacji.

Czytaj więcej...

Spotkanie Zarządu z Przełożonymi wspólnot

Tumb Carlos Garcia Andrade CMF

Krzydlina Mała, 27-28 kwietnia 2017

Bezpośrednio zakończonych Dniach Odnowy Klaretyńskiej płynnie przeszliśmy do spotkania Superiorów naszej prowincji z jej Zarządem. W zebraniu uczestniczyło, oprócz członków Zarządu, większość przełożonych domów położonych w Polsce oraz ojciec Krzysztof Łabędź, posługujący w Czechach.

Czytaj więcej...