Powołania

Instytut Teologii Życia Konsekrowanego

Instytut Teologii Życia Konsekrowanego

Prowincja Misjonarzy Klaretynów

 

ul. O. Bujwida 51, 50-368 Wrocław

tel. 71/328-29-03 lub 609 060 505
e-mail: psiktzk@gmail.com 

 • J.E. O. Bp prof. dr hab. Jacek Kiciński CMF

  Opiekun naukowy Instytutu Teologii Życia Konsekrowanego

   Biskup pomocniczy Archidiecezji Wrocławskiej, Przewodniczący Komisji  Episkopatu Polski ds. Instytutów  Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego. Ojciec Bp  jest profesorem zwyczajnym  teologii duchowości na Papieskim Wydziale Teologicznym we Wrocławiu i  wybitnym  specjalistą w  zakresie teologii życia konsekrowanego. Przez wiele lat był redaktorem  naczelnym  kwartalnika „Życie  Konsekrowane" oraz organizatorem corocznych sympozjów w Krzydlinie  Małej,  poświęconych różnym  aspektom życia konsekrowanego.

   

 • O. mgr. lic. Aleksander Bober CMF

  Dyrektor Instytutu Teologii Życia Konsekrowanego

  Misjonarz Klaretyn, licencjat z zakresu liturgiki na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w  Warszawie, przełożony wspólnoty przy parafii pw. św. Wawrzyńca we Wrocławiu, od 2016 roku  mianowany na Dyrektora Instytutu Teologii Życia Konsekrowanego oraz organizatora Ogólnopolskiego  Sympozjum Teologii Życia Konsekrowanego w Krzydlinie Małej.

   

   

 • Kurs Teologii Życia Konsekrowanego

  Po raz kolejny zwracamy się do Wszystkich osób konsekrowanych z propozycją uczestnictwa w Kursie Teologii Życia Konsekrowanego. Czym jest  Kurs Teologii Życia Konsekrowanego?

  Jest to przedsięwzięcie Polskiej Prowincji Misjonarzy Klaretynów oraz Papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu. Z wykładów mogą skorzystać osoby konsekrowane, jak również osoby należące do indywidualnych form życia konsekrowanego.

  Udział w Kursie Teologii Życia Konsekrowanego traktowany jest także, jako element formacji początkowej oraz jako przygotowanie się do profesji wieczystej. Wiele osób swoją obecność w Instytucie traktuje, jako istotny element osobistej formacji zakonnej. Naszymi słuchaczami są także ci, którzy w procesie formacji permanentnej chcą – według słów Apokalipsy – powracać do pierwotnej miłości, która z upływem lat mogła zostać „przygnieciona" codziennymi obowiązkami.

  Wiedza zdobyta podczas Kursu stanowi też doskonałą pomoc dla osób zajmujących się formacją (mistrzynie i mistrzowie postulatów, nowicjatów i junioratów).

  Celem Kursu jest - formacja intelektualna w zakresie teologii życia konsekrowanego. W ramach Kursu podejmowane są podstawowe zagadnienia dotyczące ogólnej teologii duchowości, teologii powołania, konsekracji, misji, teologii rad ewangelicznych, charyzmatu, wspólnoty, profetycznego wymiaru życia konsekrowanego, prawa zakonnego, antropologii życia konsekrowanego, formacji na poszczególnych etapach i in.

  Kandydaci - adresatami formacji intelektualnej Kursu Teologii Życia Konsekrowanego (KTŻK) są wszystkie osoby konsekrowane (świeckie i zakonne) pragnące pogłębić swoją osobistą refleksję naukową nad teologią życia konsekrowanego.

  Przyjęcia na Kurs - złożenie wymaganych dokumentów: podanie o przyjęcie na Kurs Teologii Życia Konsekrowanego (adresowane do Dyrektora Instytutu), życiorys, skierowanie lub zgoda przełożonych zakonnych, 1 fotografia.

  Przyjmowanie zgłoszeń do 30 września każdego roku pod adresem:

  Dom św. Wawrzyńca
  ul. Odona Bujwida 51
  50-368 Wrocław

  tel. 71/328-29-03 lub 609 060 505
  e-mail: psiktzk@gmail.com 

  Nauka na Instytucie Teologii Życia Konsekrowanego jest odpłatna i wynosi 600 zł. Opłata dotyczy całości roku akademickiego (300 zł za semestr).

  Czas trwania 

  Zajęcia w Kursie Teologii Życia Konsekrowanego trwają 2 lata (cztery semestry) z częstotliwością dwóch spotkań w miesiącu (jednorazowo po 6 godzin - w podany czas wliczona jest godzinna przerwa na Eucharystię). Łączna ilość jednostek w ciągu dwóch lat to ok. 196 godzin wykładowych. Wykładowcami na Instytucie Teologii Życia Konsekrowanego są pracownicy naukowi KUL, UKSW oraz PWT we Wrocławiu. W ramach ITŻK organizowane jest corocznie Ogólnopolskie Sympozjum Teologii Życia Konsekrowanego (również międzynarodowe). KTŻK stanowią integralną całość wraz ze strukturą organizacyjną Redakcji dwumiesięcznika "Życie Konsekrowane".

   

  WAŻNE INFORMACJE:

  Miejsce wykładów: Seminarium - Dom Formacyjny Misjonarzy Klaretynów, ul. H. Wieniawskiego 38, Wrocław

  Dojazd tramwajami:
  9, 17, 33 – przystanek STADION OLIMPIJSKI, kierunek - Sępolno
  Stojąc na wprost głównej bramy Stadionu, kierujemy się w lewo, idąc wzdłuż alei Ignacego Paderewskiego do samego końca. Dochodzimy do Seminarium Misjonarzy Klaretynów.

  Zdobyte kwalifikacje - uwieńczeniem dwuletniego KTŻK jest zdobycie odpowiedniego zaświadczenia.

  Opiekun naukowy Instytutu Teologii Życia Konsekrowanego - J. E. O. Bp Jacek Kiciński CMF

  Dyrektor Instytutu Teologii Życia Konsekrowanego - o. mgr. lic. Aleksander Bober CMF, ul. Odona Bujwida 51, 50-368 Wrocław, tel. 71/328-29-03; 609 060 505, e-mail: psiktzk@gmail.com

   

   

 • Struktura merytoryczna Kursu Teologii Życia Konsekrowanego

   

  STRUKTURA ZAJĘĆ W CYKLU "A" -  realizowana w roku akademickim 2018/19

  1

  Biblijne podstawy życia konsekrowanego

  dr Ryszard Kempiak SDS

  8 godz.

  2

  Historia życia konsekrowanego

  dr hab. Dominik Zamiatała CMF

  8 godz.

  3

  Duchowość życia konsekrowanego

  Bp. prof. Jacek Kiciński CMF

  8 godz.

  4

  Chrystologia i eklezjologia życia konsekrowanego

  prof. Piotr Liszka CMF

  8 godz.

  5

  Prawo zakonne z elementami prawa wyznaniowego

  dr Krzysztof Gierat CMF

  8 godz.

  6

  Psychologia żk z elementami pedagogiki

  dr Władysława Krasiczyńska CSSJ

  8 godz.

  7

  Życie modlitwy

  lic. Fabian Kaltbach OFM

  8 godz.

  8

  Teologia powołania do życia konsekrowanego

  prof. Kazimierz Lubowicki OMI

  8 godz.

  9

  Inkulturacja życia konsekrowanego

  dr Marek Jeżowski CMF

  8 godz.

  10

  Maryjny wymiar życia konsekrowanego

  dr Joanna Pępkowska MC

  8 godz.

  11

  Posoborowe przemiany w życiu konsekrowanym

  dr Bogdan Giemza SDS

  8 godz.

  12

  Indywidualne formy życia zakonnego

  ks. dr Adam Łuźniak

  8 godz.

   

  STRUKTURA ZAJĘĆ W CYKLU "B"

  1

  Teologia rad ewangelicznych

  Bp prof. Jacek Kiciński CMF

  8 godz.

  2

  Charyzmatyczny wymiar życia konsekrowanego

  prof. Piotr Liszka CMF

  8 godz.

  3

  Apostolat osób konsekrowanych

  prof. Bogdan Giemza SDS

  8 godz.

  4

  Antropologia życia konsekrowanego

  prof. Jerzy Tupikowski CMF

  8 godz.

  5

  Życie Konsekrowane w perspektywie teologii moralnej

  dr Wacław Chomik OFM

  8 godz.

  6

  Teologia wspólnoty

  dr Joanna Pępkowska MC

  8 godz.

  7

  Liturgiczny wymiar życia konsekrowanego

  lic. Aleksander Bober CMF

  8 godz.

  8

  Wybrane zagadnienia z teologii życia konsekrowanego

  dr Jolanta Hernik RMI

  8 godz.

  9

  Socjologia życia konsekrowanego

  dr Marek Jeżowski CMF

  8 godz.

  10

  Patrystyczne ujęcie życia konsekrowanego

  ks. dr Adam Łuźniak

  8 godz.

  11

  Kierownictwo duchowe

  lic. Fabian Kaltbach OFM

  8 godz.

  12

  Etapy formacji

  lic. Robert Kycia CMF

  8 godz.

   

   

 • Pracownicy naukowo-dydaktyczni

   

  1. O. Bp. Jacek Kiciński CMF
   - prof. nauk teologicznych, dr hab. nauk teologicznych (teologia duchowości) PWT we Wrocławiu, dr nauk teologicznych (teologia duchowości) KUL; mgr teologii PWT Wrocław
  2. Piotr Liszka CMF
   - prof. nauk teologicznych, dr hab. nauk teologicznych (teologia dogmatyczna) PWT we Wrocławiu, dr nauk teologicznych (teologia dogmatyczna) KUL, mgr matematyki Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach
  3. Kazimierz Lubowicki OMI
   - prof. nauk teologicznych, dr hab. nauk teologicznych (teologia duchowości) PWT we Wrocławiu, dr nauk teologicznych (teologia duchowości) Papieskiego Instytutu Duchowości Teresianum w Rzymie, mgr teologii Wydziału Teologicznego Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu,
  4. Krzysztof Gierat CMF
   - dr. nauk prawnych (specjalność: prawo kanoniczne małżeńskie)
  5. Bogdan Giemza SDS
   - prof. PWT dr hab. nauk teologicznych (teologia pastoralna) PWT we Wrocławiu; dr nauk teologicznych (teologia pastoralna) KUL
  6. Jerzy Tupikowski CMF
   - prof. PWT dr hab. nauk teologicznych (filozofia chrześcijańska) PWT we Wrocławiu, dr nauk humanistycznych (filozofia) KUL
  7. Dominik Zamiatała CMF
   - prof. UKSW dr hab. nauk teologicznych (historia kościoła); dr teologii (historia Kościoła) KUL; mgr teologii PWT Wrocław
  8. Wacław Chomik OFM
   - dr teologii (moralnej) PUL Rzym
  9. Jolanta Hernik RMI
  10. - dr teologii (dogmatycznej) UKSW Warszawa
  11. Marek Jeżowski CMF
   - dr nauk humanistycznych (socjologii) KUL; mgr lic. teologii (życia konsekrowanego) „Claretianum” Rzym; mgr teologii PWT Wrocław
  12. Ryszard Kempiak SDB
   - dr nauk teologicznych (teologia biblijna) PAT w Krakowie, lic. teologii (nauki biblijne) Franciszkańskiego Studium Biblijnego w Jerozolimie
  13. Władysława Krasiczyńska CSSJ
   - dr psychologii klinicznej KUL, mgr Instytut Psychologii KUL.
  14. Ks. Adam Łuźniak
   - dr nauk teologicznych (patrologia) Papieskiego Instytutu Patrystycznego w Rzymie, lic. teologii PWT we Wrocławiu
  15. Joanna Pępkowska MC
   - dr nauk teologicznych (misjologia) UPJPII w Krakowie
  16. Wiesława Przybyło ASC
   - dr teologii (duchowości) UKSW Warszawa
  17. Aleksander Bober CMF
   - lic. teologii (liturgika) UKSW w Warszawie
  18. Fabian Kaltbach OFM
   - mgr lic. teologii (fundamentalnej) KUL

   

   

 • Terminy wykładów w roku akademickim 2018/2019

   

   

  Szczegółowy plan studiów (w trakcie przygotowań)

   

  Październik
  Po Wt Śr Cz Pt So N
  1 2 3 4 5 6 7
  8 9 10 11 12 13 14
  15 16 17 18 19 20 21
  22 23 24 25 26 27 28
  29 30 31        
               
   
  Listopad
  Po Wt Śr Cz Pt So N
        1 2 3 4
  5 6 7 8 9 10 11
  12 13 14 15 16 17 18
  19 20 21 22 23 24 25
  26 27 28 29 30    
               
   
  Grudzień
  Po Wt Śr Cz Pt So N
            1 2
  3 4 5 6 7 8 9
  10 11 12 13 14 15 16
  17 18 19 20 21 22 23
  24 25 26 27 28 29 30
  31            

   

  Styczeń
  Po Wt Śr Cz Pt So N
    1 2 3 4 5 6
  7 8 9 10 11 12 13
  14 15 16 17 18 19 20
  21 22 23 24 25 26 27
  28 29 30 31      
               
   
  Luty
  Po Wt Śr Cz Pt So N
          1 2 3
  4 5 6 7 8 9 10
  11 12 13 14 15 16 17
  18 19 20 21 22 23 24
  25 26 27 28      
               
   
  Marzec
  Po Wt Śr Cz Pt So N
          1 2 3
  4 5 6 7 8 9 10
  11 12 13 14 15 16 17
  18 19 20 21 22 23 24
  25 26 27 28 29 30 31
               

   

  Kwiecień
  Po Wt Śr Cz Pt So N
  1 2 3 4 5 6 7
  8 9 10 11 12 13 14
  15 16 17 18 19 20 21
  22 23 24 25 26 27 28
  29 30          
               
   
  Maj
  Po Wt Śr Cz Pt So N
      1 2 3 4 5
  6 7 8 9 10 11 12
  13 14 15 16 17 18 19
  20 21 22 23 24 25 26
  27 28 29 30 31    
               
   
  Czerwiec
  Po Wt Śr Cz Pt So N
            1 2
  3 4 5 6 7 8 9
  10 11 12 13 14 15 16
  17 18 19 20 21 22 23
  24 25 26 27 28 29 30
               

   

   

   

©2018 Misjonarze Klaretyni Prowincja Polska. Wszelkie prawa zastrzeżone
Zadaj pytanie on-line