Powołania

Karta z kalendarza liturgicznego

25
maja
piątek
Grzegorza, Urbana
Czytania: Jk 5,9-12; Ps 103
Ewangelia: Mk 10,1-12

Jezus przeszedł w granice Judei i Zajordania. Tłumy znowu ściągały do Niego i znowu je nauczał, jak miał zwyczaj. Przystąpili do Niego faryzeusze i chcąc Go wystawić na próbę, pytali Go, czy wolno mężowi oddalić żonę. Odpowiadając zapytał ich: «Co wam nakazał Mojżesz?». Oni rzekli: «Mojżesz pozwolił napisać list rozwodowy i oddalić». Wówczas Jezus rzekł do nich: «Przez wzgląd na zatwardziałość serc waszych napisał wam to przykazanie. Lecz na początku stworzenia Bóg stworzył ich jako mężczyznę i kobietę: dlatego opuści człowiek ojca swego i matkę i złączy się ze swoją żoną, i będą oboje jednym ciałem. A tak już nie są dwoje, lecz jedno ciało. Co więc Bóg złączył, tego człowiek niech nie rozdziela». W domu uczniowie raz jeszcze pytali Go o to. Powiedział im: «Kto oddala żonę swoją, a bierze inną, popełnia cudzołóstwo względem niej. I jeśli żona opuści swego męża, a wyjdzie za innego, popełnia cudzołóstwo».

5 minut z Bogiem:
(cytat z książki Alfonso Milagro CMF w przekładzie Teresy Jaromin)

To nie życie ma w sobie urok. To my nadajemy życiu sens. Jeśli ten sens nie wystarcza, aby zadowolić godziwe pragnienia znajdujące się w każdym ludzkim sercu, życie nie jest w stanie dać dostatecznej racji naszemu istnieniu.

W tym przypadku, kiedy życie nie ma głębokiego i orientującego go sensu, kiedy nie widzi się owego „po co?” własnego życia, kiedy nasze działania nie przekraczają chwili obecnej, ponieważ będąc w teraźniejszości, są ulotne; kiedy tej ulotnej chwili nie dostarczy się perspektywy w kierunku ku wieczności, będzie mieć zastosowanie to, co stwierdza nasze ludowe powiedzenie: „Żyjąc tak, jak żyjesz, lepiej nie umieraj w starości”.

Ani młodość, ani zdrowie, ani pieniądze, nie mogą stanowić dostatecznej racji naszego istnienia. Tą racją raczej jest sens, jaki nadajemy naszym działaniom i naszemu życiu. W ramach tego sensu musi znaleźć się projekt pełnej nadziei przyszłości.

 

  

 

 

A Słowo [...] w Nim było życiem, a życie było światłością ludzi. A światłość świeci w ciemności, a ciemność jej nie ogarnęła” (J 1,4-5). Ciemności są złem, podczas gdy światłem jest Dobro.

©2018 Misjonarze Klaretyni Prowincja Polska. Wszelkie prawa zastrzeżone
Zadaj pytanie on-line