Powołania

Karta z kalendarza liturgicznego

  • Wspomnienie św. Patryka, biskupa
  • Rocznica założenia Zgrom. Sióstr Pasjonistek
17
marca
sobota
Patryka, Zbigniewa
Czytania: Jr 11,18-20; Ps 7
Ewangelia: J 7,40-53

Wśród tłumów słuchających Jezusa odezwały się głosy: „Ten prawdziwie jest prorokiem”. Inni mówili: „To jest Mesjasz”. Jeszcze inni mówili: „Czyż Mesjasz przyjdzie z Galilei? Czyż Pismo nie mówi, że Mesjasz będzie pochodził z potomstwa Dawidowego i z miasteczka Betlejem?” I powstało w tłumie rozdwojenie z Jego powodu. Niektórzy chcieli Go nawet pojmać, lecz nikt nie odważył się podnieść na Niego ręki. Wrócili więc strażnicy do kapłanów i faryzeuszów, a ci rzekli do nich: „Czemuście Go nie pojmali?” Strażnicy odpowiedzieli: „Nigdy jeszcze nikt nie przemawiał tak, jak Ten człowiek przemawia”. Odpowiedzieli im faryzeusze: „Czyż i wy daliście się zwieść? Czy ktoś ze zwierzchników lub faryzeuszów uwierzył w Niego? A ten tłum, który nie zna Prawa, jest przeklęty”. Odezwał się do nich jeden spośród nich, Nikodem, ten, który przedtem przyszedł do Niego: „Czy Prawo nasze potępia człowieka, zanim go wpierw przesłucha i zbada, co czyni?” Odpowiedzieli mu: „Czy i ty jesteś z Galilei? Zbadaj, zobacz, że żaden prorok nie powstaje z Galilei”. I rozeszli się każdy do swego domu.

5 minut z Bogiem:
(cytat z książki Alfonso Milagro CMF w przekładzie Teresy Jaromin)

Wykonaj jak najszybciej to, co masz wykonać. Nie odkładaj wykonania swego obowiązku. Odkładanie wykonania obowiązku już jest niewykonaniem go tak, jak należy.

Jeśli masz go wykonać, podczas gdy go nie wykonujesz, ten obowiązek będzie utrwalony w twoim sumieniu. Chociaż później go wykonasz, pozostanie ci gorycz, żeś go nie wykonał w odpowiednim czasie lub przynajmniej nie wystarczająco wielkodusznie.

Zrealizować zadanie dobrze, lecz późno, tak czynią nawet ludzie mało uzdolnieni, lecz wykonać zadanie dobrze i szybko, jest właściwe dla ludzi wielkodusznych.

Jeśli zadanie jest nieprzyjemne i wykonasz je szybko, szybko też minie nieprzyjemność i pozostanie ci tylko satysfakcja z wykonania. Jeśli zadanie jest nieprzyjemne i je odkładasz, nie czynisz nic innego, jak tylko zwiększasz nieprzyjemność i tym samym cierpisz bez potrzeby.

 

 

 

Musisz być wierny w wypełnianiu obowiązków, lecz nie przestań się troszczyć o wierność przede wszystkim w miłości, która jest twoim pierwszym obowiązkiem. Wierny w najmniejszym jest także wierny w wielkim, a nieuczciwy w małym jest także nieuczciwy w wielkim” (Łk 16,10). „Bądź wierny aż do śmierci, a dam ci wieniec życia” (Ap 2,10). Miłość wierności wynika tylko z wierności w miłości. Jeśli nie jesteś wierny, nie kochasz; jeśli nie kochasz, nie będziesz wierny przez dłuższy czas.

©2018 Misjonarze Klaretyni Prowincja Polska. Wszelkie prawa zastrzeżone
Zadaj pytanie on-line