Powołania

Karta z kalendarza liturgicznego

  • Wspomnienie św. Benedykta, Jana, Mateusza, Izaaka i Krystyna, pierwszych męczenników polskich
13
listopada
wtorek
Benedykta, Stanisława
Czytania: Tt 2,1-8.11-14; Ps 37
Ewangelia: Łk 17,7-10

Jezus powiedział do swoich apostołów: „Kto z was, mając sługę, który orze lub pasie, powie mu, gdy on wróci z pola: «Pójdź i siądź do stołu»? Czy nie powie mu raczej: «Przygotuj mi wieczerzę, przepasz się i usługuj mi, aż zjem i napiję się, a potem ty będziesz jadł i pił»? Czy dziękuje słudze za to, że wykonał to, co mu polecono? Tak mówcie i wy, gdy uczynicie wszystko, co wam polecono: «Słudzy nieużyteczni jesteśmy; wykonaliśmy to, co powinniśmy wykonać»”.

5 minut z Bogiem:
(cytat z książki Alfonso Milagro CMF w przekładzie Teresy Jaromin)

Człowiek nie może żyć bez wiary! Musi wierzyć w coś lub komuś, w przeciwnym razie, zgubiłby się sam w sobie.

Przede wszystkim powinieneś wierzyć w Boga. Przedstawiam ci więc następującą modlitwę o wiarę:

„Wierzę, chociaż wszystko dla mojej wiary jest ukryte. Wierzę, chociaż wszystko we mnie krzyczy, że nie! Oparłem moją wiarę na Niezmiennym Bogu, na Bogu, który się nie zmienia, na Bogu, który jest Miłością.

Wierzę, chociaż wszystko wydaje się umierać. Wierzę, chociaż nie chciałbym już żyć. Oparłem moje życie na słowach szczerych i prawdziwych, na słowach Przyjaciela, na słowach Bożych.

Wierzę, chociaż wszystko we mnie się burzy. Wierzę, chociaż czuję się bardzo osamotniony w bólu. Chrześcijanin ma za przyjaciela Pana Boga, nie waha się w wątpliwościach, trwa w wierze.

Wierzę, chociaż widzę, jak ludzie się zabijają. Wierzę, chociaż widzę, jak płaczą dzieci. Pojąłem jednak, że On wychodzi naprzeciw ze swoją miłością i światłem w najtrudniejszych godzinach.

„Wierzę, Panie, ale przymnóż mi wiary!”.

 

 

 

 

„By móc okazać taką wiarę, trzeba mieć łaskę Bożą uprzedzającą i wspomagającą, oraz pomoce wewnętrzne Ducha Świętego, który by poruszał serca i zwracał je ku Bogu, otwierał oczy rozumu i udzielał wszystkim upodobania w wierze i przyjmowaniu prawdy” (KO 5).

©2018 Misjonarze Klaretyni Prowincja Polska. Wszelkie prawa zastrzeżone
Zadaj pytanie on-line