Powołania

Przesłanie o. Generała Misjonarzy Klaretynów

Przesłanie na Boże Narodzenie 2019
Życie misjonarza żywym żłóbkiem Chrystusa

Kochani,

życzę Wam wszystkim miłości i radości z Bożego Narodzenia! Papież Franciszek w Liście Apostolskim Admirabile Signum na temat żłóbka, napisał, że „jest to pośrednio wezwanie do naśladowania Jego drogi pokory, ubóstwa, ogołocenia, która prowadzi od betlejemskiego żłóbka do krzyża” (AS, 3).

Kontemplowanie Dzieciątka w stajence, w roku 2019, przywodzi mi na myśl życie naszego Założyciela, św. Antoniego Marii Klareta, oświecone misterium Chrystusa. W 150 rocznicę jego narodzin dla nieba zapraszam Was do refleksji na temat jego życia jako prawdziwego żłóbka wcielonego Słowa.
W centrum życia o. Klareta był Chrystus (Aut. 755), a Matka Maryja jest dla niego wszystkim po Jezusie (Aut. 5). Klaret pamięta, że Pan Jezus ukazał mu św. Józefa, aby go kochał i ufał mu (Aut. 831). W swoim życiu odczuwał obecność św. Michała Archanioła i ochronę Aniołów Stróżów (Aut. 268-269). Ubóstwo, prostota i pokora Jezusa były odniesieniem dla stylu życia o. Klareta i jego sposobu przepowiadania. W Autobiografii opisuje różne zwierzęta domowe, doceniając ich przymioty: kurę za jej troskliwość wobec kurcząt, psa za wierność, mrówkę za pracowitość, osła za pokorę i koguta za czujność (Aut. 664nn). Następnie jest cała gama grup społecznych, którym głosił Ewangelię. Życie o. Klareta, kończące się w Fontfroide, można podsumować hasłem, którym żył: Chwała Bogu i zbawienie ludziom.

Kontemplując scenę Narodzenia w życiu o. Klareta, odkrywamy co znaczy być misjonarzem: zmienić się w dom Słowa dla świata. Jako Synowie Serca Maryi uczmy się od Niej dawania naszego ciała Słowu, abyśmy zmienili się w chleb (Eucharystię), aby dać życie światu. Czyż to nie wspaniałe dla nas, misjonarzy, być żywym żłóbkiem dla Pana Jezusa?

Życzę całej Rodzinie Klaretyńskiej, naszym przyjaciołom i dobroczyńcom bardzo szczęśliwego Bożego Narodzenia i pełnego łask Nowego Roku 2020.

O. Mathew Vattamattam CMF
Przełożony Generalny

 

©2020 Misjonarze Klaretyni Prowincja Polska. Wszelkie prawa zastrzeżone
Zadaj pytanie on-line