Powołania

Czym jest Wizytacja?

 

Od 23 września 2018 w Polskiej Prowincji Misjonarzy Klaretynów rozpocznie się Wizytacja Kanoniczna, która potrwa do 27 stycznia 2019. Jest to normalna, okresowa praktyka braterskich odwiedzin, mająca na celu umocnienie więzi jedności w Zgromadzeniu oraz staraniu, by jego życie i misja były skierowane do zamierzonego celu (Konstytucje, p. 128).

Również Kodeks Prawa Kanonicznego precyzuje konieczność wizytacji: „Przełożeni (…) powinni w określonym czasie wizytować domy i członków sobie powierzonych, zgodnie z przepisami prawa własnego” (CIC, kan. 628 § 1).

Wizytator, w tym wypadku o. Prowincjał Piotr Bęza CMF, odwiedza wszystkie wspólnoty w Polsce i za granicą, należące do Prowincji, czyli: Mohylew - Jeziory - Zelwę (Białoruś), Bohov (Rep. Czeska), Kudowę Zdrój - Wrocław - Krzydlinę Małą - Łódź - Warszawę - Miedary - Paczynę (Polska), Krasnojarsk, Aczyńsk, Brack (Syberia) oraz wspólnoty w Afryce: Koudougou (Burkina Faso), Abidżan, Adzope, Soubré, Bouaflé (Wybrzeże Kości Słoniowej), Duala i Jaunde (Kamerun).

Spotkanie w każdej wspólnocie rozpoczyna się modlitwą; następnie Wizytator rozmawia po kolei z wszystkimi członkami wspólnoty, a na koniec ma miejsce wspólne zebranie, podsumowujące Wizytację.

Wizytacja o. Prowincjała będzie połączona ze sprawdzeniem poziomu ekonomicznego życia wspólnot, za co będzie odpowiadał Ekonom Prowincjalny – br. Tadeusz Lihs CMF. Należy więc przygotować do przeglądu i kontroli odpowiednie księgi i dokumenty.

Wydarzenie to jest okazją do serdecznej rozmowy i podzielenia się radościami i trudnościami codziennego życia, szukania rozwiązań, nowych pomysłów i projektów. Bywa, że Wizytator musi skorygować niewłaściwe postępowanie lub przyjęte zwyczaje. Jest to więc wizyta odświeżająca i uzdrawiająca, pobudzająca i jednocząca.

Elementem dodatkowym są spotkania o. Wizytatora z biskupami poszczególnych diecezji, w celu omówienia dotychczasowej i przyszłej współpracy, zaangażowania Misjonarzy Klaretynów w funkcjonowanie diecezji i parafii.

Największym pożytkiem takiej wizytacji jest fakt, że po niej po prostu żyje się lepiej – kwestie trudne i napięte zostały wyjaśnione, wszystkie działalności na nowo ukierunkowane, a całość życia wspólnoty ogarnięta modlitwą i błogosławieństwem.

Mógłby ktoś taką wizytację porównać – w kontekście życia małżeńskiego i rodzinnego – do odwiedzin teściów, byłoby to jednak zbyt duże uproszczenie, z pewnością krzywdzące, chyba, że do tradycji odwiedzin rodzinnych weszłaby wspólna modlitwa za całą rodzinę, konstruktywna rozmowa każdego z każdym oraz serdeczna radość z bycia razem. Do takich wizytacji jak najbardziej zachęcamy.

W tym czasie szukania najlepszych dróg życia Ewangelią i szerzenia jej w dzisiejszym świecie przez Misjonarzy Klaretynów, prosimy wszystkich nam bliskich i przychylnych o modlitwę do Ducha Świętego.

 

©2019 Misjonarze Klaretyni Prowincja Polska. Wszelkie prawa zastrzeżone
Zadaj pytanie on-line