Powołania

Nagroda dla o. Zbigniewa Ziętka CMF

Łódź, 16.10.2019

Jedną z form głoszenia Ewangelii w Polsce jest katecheza szkolna. Również Misjonarze Klaretyni podejmują się tego apostolatu, a niektórzy z nich są nawet nagradzani. W tym roku o. Zbigniew Ziętek CMF, katecheta z XV Liceum Ogólnokształcącego w Łodzi, podczas uroczystości Dnia Edukacji Narodowej został, pośród innych nauczycieli, wyróżniony za osiągnięcia na polu edukacji. Cieszymy się razem z nim i z uczniami będącymi pod jego opieką oraz życzymy wytrwałości w posłudze katechetycznej.

 

©2020 Misjonarze Klaretyni Prowincja Polska. Wszelkie prawa zastrzeżone
Zadaj pytanie on-line