Powołania

Posługa lektoratu

W I Niedzielę Wielkiego Postu przeżywaliśmy w naszej wspólnocie radosne wydarzenie udzielenia posługi lektoratu dwóm braciom z roku trzeciego, Marek i Mateusz.

 

Cała formacja seminaryjna trwająca 6 lat jest drogą, na której istnieje kilka etapów. Pierwszym z nich jest właśnie posługa lektoratu. Istotą tego obrzędu, który dokonuje się podczas uroczystej Mszy Świętej, jest przekazanie lektorowi księgi Pisma Świętego. Nowo ustanowieni lektorzy, przyjmując tę posługę, słyszą słowa: „Przyjmij księgę Pisma Świętego i wiernie przekazuj Słowo Boże, aby coraz mocniej działało w sercach ludzkich”. Zadaniem lektora jest czytanie Słowa Bożego w zgromadzeniu liturgicznym, wykonywanie psalmu responsoryjnego w przypadku braku psalmisty, wypowiadanie intencji w modlitwie powszechnej gdy nie ma kantora lub diakona.

 

Przygotowaniem do tej uroczystości były rekolekcje wielkopostne, które poprowadził saletyn, ks. Bohdan Dutko MS. Eucharystii, w czasie której o. prowincjał Piotr Bęza CMF udzielił posługi lektoratu przewodniczył o. bp Jacek Kiciński CMF. Nowo ustanowionym lektorom życzymy zażyłości ze Słowem Bożym, które jest żywe i skuteczne.

Galeria
©2019 Misjonarze Klaretyni Prowincja Polska. Wszelkie prawa zastrzeżone
Zadaj pytanie on-line