Powołania

Wspomnienie Męczenników z Barbastro

We wspomnienie naszych Męczenników z Barbastro z dnia 13 sierpnia, odnawiamy nasze zaangażowanie misyjne pośród doświadczeń, które możemy napotkać w życiu osobistym lub społecznym. Błogosławieni Męczennicy wywodzili się z różnych grup wiekowych, obowiązków i stanów życia. Większość z nich to młodzi w okresie formacji, podczas gdy inni byli doświadczonymi misjonarzami. Byli wśród nich kapłani, bracia i klerycy. Męczeństwo z powodu Ewangelii to nie zwycięstwo kilku najodważniejszych, ale dar Boga dla wszystkich jego naśladowców, których serca pragną chodzić drogą Mistrza. Niektórzy z uczniów Jezusa są powołani, aby świadczyć o wierze własną krwią. Nasi bracia powitali ten dar i wspierali się nawzajem, aby przeżyć to doświadczenie z radością. Zdołali przezwyciężyć pragnienie życia i umarli dla Chrystusa i z głębokiej miłości do powołania klaretyńskiego, do duchowego pokarmu eucharystycznego Pana, aby wesprzeć życie braterskie oraz synowską jedność z Maryją. Wierność i wytrwałość w powołaniu przychodzą liczne próby w naszych czasach, gdy długoterminowe zobowiązania są dziś uważane za przestarzałe. Zakłada się, że osoba zdrowa musi bronić swoich interesów i własności. Kiedy odniesienie do siebie samego i promocja ego dominują relacje międzyludzkie, zobowiązania stają krótkotrwałe. Nawet misjonarze nie są wolni od tego duchowego wirusa, który niszczy ludzkie serca i kieruje ich przeznaczeniem. Męczennicy z Barbastro swoją śmiercią spełnili marzenie świętego Antoniego Marii Klareta, aby świadczyć o prawdzie Ewangelii krwią. Męczennicy uczą nas wierności i wytrwałości w chwilach gdy nasza wierność Ewangelii zostaje poddana próbie. Życzę Wam wszystkim dobrego świętowania życia i śmierci naszych męczenników z Barbastro.

O. Mathew Vattamattam CMF

Przełożony Generalny

 

©2019 Misjonarze Klaretyni Prowincja Polska. Wszelkie prawa zastrzeżone
Zadaj pytanie on-line