Powołania

Jubileusz Koła Misyjnego w Łodzi

Jednym z najważniejszych zadań Kościoła jest realizacja misyjnego nakazu Chrystusa: „Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu” (zob. Mt 16, 15). Słowa te dotyczą nie tylko osób duchownych, lecz także świeckich. Wszyscy jesteśmy odpowiedzialni za ich realizację. Oczywiście nie wszyscy mogą wyjechać na misje, jednakże każdy może pomagać misjom, tworząc zaplecze duchowe i materialne dla misjonarzy. Koło Misyjne przy łódzkiej Parafii pw. Niepokalanego Serca Najświętszej Maryi Panny i św. Antoniego Marii Klareta prowadzi tę działalność już od 25-ciu lat!

Łódzka parafia pw. Niepokalanego Serca Najświętszej Maryi Panny i św. Antoniego Marii Klareta, prowadzona przez misjonarzy klaretynów, jest parafią o rysie misyjnym.

Jej Patronami są Maryja, Pierwsza Misjonarka, która zaniosła radosną wieść o nienarodzonym jeszcze Jezusie do swej kuzynki Elżbiety oraz św. Antoni Maria Klaret - wielki misjonarz XIX w. Gospodarzami parafii są misjonarze klaretyni, duchowi synowie i naśladowcy św. Antoniego Marii Klareta, którzy zgodnie ze swym powołaniem, wsłuchani w głos Chrystusa i wpatrzeni w przykład Ojca Założyciela, wyjeżdżają na misje do wielu krajów, na różne kontynenty, by głosić Dobrą Nowinę, nauczać o prawdach wiary i włączać do Kościoła zamieszkujące tam narody. A wiele jest jeszcze do zrobienia, bo wciąż „wiele jest serc, które czekają na Ewangelię”.

Biorąc to pod uwagę celowym wydawało się utworzenie w klaretyńskiej parafii zaplecza, bazy dla misjonarzy, tak, by w każdej chwili ich posługi towarzyszyła im modlitwa. Takim zapleczem jest Koło Misyjne, które zostało założone przez obecnego Proboszcza, Ojca Piotra Boronia CMF w ostatnią niedzielę października 1992 roku. Ojciec Piotr był nie tylko inicjatorem, założycielem, ale również przez pierwszy rok sprawował opiekę i kierował pracą Wspólnoty, która w tym roku obchodzi już jubileusz 25-lecia działalności.

Obecnie Koło Misyjne zrzesza 16 członków i otacza modlitwą trzydziestu klaretynów, pracujących w 18 placówkach misyjnych w różnych częściach świata. Działalność naszego Koła Misyjnego polega na osobistym zaangażowaniu i udziale we wszystkich akcjach wspierających misje, tych polecanych przez Ojca Świętego, naszych biskupów, Kościoły lokalne i naszą parafię.

Działalność Koła zatem obejmuje następujące aktywności: uczestnictwo we mszy świętej, sprawowanej w intencji misji (każdy pierwszy poniedziałek miesiąca), po której odbywa się spotkanie formacyjne; przewodniczenie modlitwie różańcowej w intencji misji i misjonarzy (również w pierwszy poniedziałek miesiąca - różaniec odmawiany w różnych językach); objęcie "patronatu modlitewnego" nad kilkoma klaretynami przez każdy członek Koła; wsparcie materialnie, prowadzone poprzez kwestowanie przed kościołem w każdą pierwszą niedzielę miesiąca oraz przez tacę z mszy świętej misyjnej w pierwsze poniedziałki (zebrane w ten sposób ofiary przekazywane są do klaretyńskiej Prokury Misyjnej); utrzymywanie kontaktu korespondencyjnego z misjonarzami i spotkania z nimi w czasie ich pobytów w Polsce; rozpowszechnianie wiedzy misyjnej poprzez comiesięczne gazetki informacyjne o tematyce zgodnej z aktualnymi Papieskimi Intencjami Misyjnymi; przygotowywanie jednego z ołtarzy na Uroczystość Bożego Ciała; prowadzenie czuwania przy Grobie Pańskim w Wielki Piątek; prowadzenie kroniki działalności Koła Misyjnego. Przedstawiciele naszego Koła uczestniczą także w corocznych diecezjalnych spotkaniach kół misyjnych (jednego z takich spotkań nasza parafia była gospodarzem). Poza tym przedstawiciele łódzkiego Koła uczestniczyli w spotkaniach rekolekcyjnych i świątecznych w Krzydlinie Małej, które były organizowane przez Prokurę Misyjną, kierowaną przez o. Piotra Boronia.

W jubileuszowej Eucharystii i spotkaniu po liturgii uczestniczyli obecni członkowie Koła Misyjnego przy naszej parafii w Łodzi, członkowie zaprzyjaźnionych łódzkich kół na czela z Panem Jackiem Broniewskim, harcerzem ZHR-u odznaczonym (wraz z Małżonką Grażyną) przez Prezydenta RP Złotym Krzyżem Zasługi, Przyjacielem klaretynów i naszej Parafii, znanym w Łodzi animatorem misyjnym, twórcą Muzeum Misyjnego w Łodzi; Ksiądz Wojciech Błaszczyk, Diecezjalny Koordynator Misyjny, były misjonarz w Boliwii oraz liczni sympatycy Koła Misyjnego.

 

Skomentuj
©2018 Misjonarze Klaretyni Prowincja Polska. Wszelkie prawa zastrzeżone
Zadaj pytanie on-line