Powołania

Kolejne spotkanie Zarządu z Przełożonymi wspólnot

Krzydlina Mała, 11-13 października 2017

W ostatnich dniach odbyło się kolejne spotkanie Zarządu naszej prowincji z Przełożonymi lokalnymi (Przełożonymi wspólnot), czyli Superiorami.

Oprócz charakteru informacyjno-dyskusyjnego miało ono również na celu przeprowadzenie szkolenia z zakresu postępowania w przypadkach przestępstw seksualnych wobec nieletnich.

Spotkanie rozpoczęło się obiadem w środę, 11 października, zakończyło się zaś w piątek, także obiadem. Podczas licznych, wspólnotowych i indywidualnych dyskusji, poruszono oczywiście wiele spośród bieżących spraw dotyczących życia naszej Prowincji.

Pierwszemu dniowi spotkania (środa, 11.X) przewodził o. M. Kowalewski, Wikariusz Prowincjalny i Prefekt Apostolatu. Przedstawił on stan przygotowań do obchodów 25-lecia naszej Prowincji oraz poprowadził dyskusję wokół spraw z obchodami związanych. Drugi dzień(czwartek, 12.X) poświęcony był szkoleniu z postępowania w przypadkach przestępstw seksualnych wobec nieletnich. Szkolenie prowadzili zaproszeni Goście: Pan mec. Michał Kelm, który przedstawił to zagadnienie od strony prawnej; Pani Jolanta Zmarzlik z Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę, terapeutka, zajmująca się diagnozą, interwencją i terapią dzieci i rodzin, w których występuje przemoc i wykorzystywanie seksualne oraz Ksiądz Wojciech Rzeszowski z Diecezji Gnieźnieńskiej, Dyrektor Centrum Ochrony Dziecka w Gnieźnie. Piątek (13.X) był dniem o charakterze informacyjnym, podczas którego poszczególni Prefekci przedstawili bieżącą działalność agend, za które są odpowiedzialni (wg kolejności: formacja i duchowość, ekonomia, apostolat, sekretariat); spostrzeżeniami na temat różnych bieżących kwestii dotyczących naszej Prowincji i całego Zgromadzenia podzielił się także Ojciec Prowincjał Piotr Bęza.

Uczestnicy spotkania każdego dnia zbierali się na wspólne Eucharystie i inne modlitwy. Był także czas na braterskie wieczory, podczas których dyskutowano na wiele - nie tylko dotyczących przewodniego tematu spotkania - spraw.

Skomentuj
©2018 Misjonarze Klaretyni Prowincja Polska. Wszelkie prawa zastrzeżone
Zadaj pytanie on-line