Powołania

Nowa książka o. Piotra Liszki CMF

O. Piotr Liszka CMF jest profesorem zwyczajnym Papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu, metodologiem, trynitologiem i eklezjologiem; wykłada na PWT we Wrocławiu. Głównym przedmiotem jego zainteresowań naukowych są: teologia wyzwolenia, teologia czasu, teologia hiszpańska, trynitologia i pneumatologia, teologia życia konsekrowanego. Tworzy oryginalne schematy umożliwiające ujęcia syntetyczne najważniejszych zagadnień teologicznych w ramach "teologii integralnej". Ważną rolę w tym ujęciu odgrywa np. rozumienie czasu i przestrzeni, a przede wszystkim osoby ludzkiej.

W najnowszej książce, zatytułowanej "Energie duchowe. Refleksja chrześcijańska", autor podejmuje szeroką refleksję na temat energii istniejących w świecie zarówno materialnym jak i niematerialnym, w ujęciu chrześcijańskim i niechrześcijańskim.

O. Piotr pisze: "Słowo energia jest znane wszystkim, ale jego treść ograniczona jest jedynie do substancji materialnych albo sfery psychiki. Popularne są spostrzeżenia dotyczące otaczającej nas energii: pozytywnej albo negatywnej. W tej sytuacji warto wiedzieć, że istnieją też energie duchowe, odpowiednie do danego rodzaju substancji duchowej. Słowem energia można określać całość wyposażenia substancji duchowych, która może być też przedstawiona za pomocą słowa duch. Niniejsze opracowanie systematyzuje zagadnienia związane z energiami duchowymi. Jest to refleksja chrześcijańska, która przyjmuje istnienie dwóch rodzajów materii: materialnych i duchowych.

(...) Książkę można czytać w całości, ale przede wszystkim służy ona za podręczny zbiór zagadnień dotyczących różnych rodzajów energii oraz kwestii szczegółowych, które mogą kierować myśl w odpowiednim kierunku i służyć do nieustannego umacniania duchowej energii w sobie, dla rozwijania swej personalności, budowania swojej osoby i jak najlepszej realizacji swojej drogi życiowej".

 

Wydawnictwo: Dolnośląski Instytut Dialogu i Tolerancji

Rok wydania: 2018

Ilość stron: 299

 

Tutaj możesz zobaczyć SPIS TREŚCI

 

©2019 Misjonarze Klaretyni Prowincja Polska. Wszelkie prawa zastrzeżone
Zadaj pytanie on-line