Powołania

Konferencja z o. Aquilino Bocosem CMF

"Wchodzimy w czas wzajemnych relacji w Kościele".

 

o. Aguilino Bocos CMF i arcybiskup Madrytu - kardynał Carlos Osoro

 

Madryt, Hiszpania. "Wobec tej nominacji składam dzięki Bogu, Papieżowi i Klaretynom" - powiedział kardynał Carlos Osoro, arcybiskup Madrytu.

"Przez wybór o. Aquilino na kardynała, Papież Franciszek docenia także wkład całego naszego Zgromadzenia w Kościele, a szczególnie w Życie konsekrowane, w które włożyłeś tyle serca". Są to słowa, którymi Przełożony Generalny Zgromadzenia, o. Mathew Vattamattam, zwrócił się do O. Aquilino Bocosa z okazji jego nominacji kardynalskiej, które zostały dziś rano odczytane przez Przełożonego Wspólnoty Klaretyńskiej przy ul. Buens Suceso, wyrażające radość wszystkich Misjonarzy Klaretynów. W ten sposób rozpoczęto konferencję prasową, w której wziął udział o. Bocos w towarzystwie kardynała Carlosa Osoro.

 

Podkreślenie ważności Życia Zakonnego

Rzeczywiście, Bóg nigdy nie przestaje zaskakiwać. "Ponadto, o mojej nominacji dowiedziałem się z radia" - wyznał misjonarz. "Byłem tak zaskoczony..., ale jednocześnie spokojny, ponieważ to przecież decyzja Papieża - to mnie uspokajało", dodał. Powiedział tak, mając na myśli nie tylko posługę piotrową, ale samego Jorge Mario Bergoglio, ojca Jorge, Jezuitę, który dziś rządzi Kościołem. O. Aquilino Bocos spotkał się z nim przy kilku okazjach, przed i po konklawe w 2013 roku. Obaj zajmowali stanowiska władzy w swoich instytutach zakonnych i obaj zabierali głos na różnych synodach biskupów. Ich stanowiska dotyczące sytuacji życia zakonnego w Kościele oraz jego przyszłości, w wielu punktach były zbieżne. "Pamiętam na przykład lament Przełożonych instytutów życia konsekrowanego wobec Ojca Świętego, ponieważ mówiło się, że życie zakonne umiera, a nadchodzi pora działania ruchów kościelnych" - wspomina Klaretyn. "Ale my, tworzący Konferencję Wyższych Przełożonych, odnieśliśmy się do tego w piękny sposób. Pamiętam, jak ówczesny o. Bergoglio interweniował na rzecz życia religijnego" - dodał. 

Słowo "kardynał" wywodzi się z łacińskiego cardine, czyli zawiasy, co sugeruje rolę punktu wsparcia wokół najwyższej władzy - papieża. W tym sensie o. Aquilino powiedział, że "każdy powinien pełnić posługę zgodnie z darem, który otrzymał". I dalej: "Oczywiście, papież Franciszek nigdy nie ukrywał, że jest zakonnikiem, i co jest piękne: niech każdy odsłania to, co nosi w sobie". Rzeczywiście, łatwo jest zinterpretować tę nominację jako podkreślenie ważności życia zakonnego, "chociaż dzisiaj, dzięki Bogu, nie mówimy tak bardzo o niezrozumieniu naszego wyjątkowego sposobu bycia Kościołem, ale raczej o harmonii, wzajemnych relacjach i współpracy. Jestem przekonany, że wiele poprawiliśmy, a ten kto nie widzi tego nowego ubogacenia, jest jak ślepy i prawdopodobnie nie patrzy w przyszłość z nadzieją". W tym sensie i będąc bezpośrednio pytanym przez diecezję Madrytu, dodał: "Gdyby na przykład państwo uważnie śledzili posunięcia kardynała Osoro, zobaczyliby te wzajemne relacje, o których żywo i bezpośrednio odnosiłem się wcześniej".

Na koniec skierował kilka słów na temat szkół katolickich, ponieważ sam przez kilka lat (1981 - 1985) kierował FERE (Federación Española de Religiosos de Enseñanza - Hiszpańskie Stowarzyszenie Zakonników-Katechetów; dzisiaj: Szkoły Katolickie  przyp. tłum.). "Chcę powiedzieć tylko o dwóch rzeczach. Po pierwsze, nikt nie może pozbawić nas naszego powołania wychowawczego. Nie wiem, czy mogą zabrać nam szkoły, ale na pewno nie powołanie. FERE narodziło się w służbie duszpasterstwa wychowawczego, czyli duszpasterstwa społecznego, a ostatecznie rodzinnego. Gdyby FERE nie istniało, trzeba byłoby je wynaleźć. Drugą rzeczą, o której chcę powiedzieć, jest przyszłość szkolnictwa zakonnego. Myślę, że to dzieło powinno być traktowane jako wspólna misja ze świeckimi. Będzie to nowy sposób wyrażania jedności i jestem przekonany, że nie spowoduje spadku jakości". Kardynał Carlos Osoro wypowiedział się w tej kwestii: "Siła, z jaką świeccy potrafią przyjąć charyzmat instytutów zakonnych, jest zaskakująca. Jak bardzo chciałbym czasami usłyszeć wypowiedzi kapłanów, takie jak te, które słyszę z ust świeckich!".

 

 

©2019 Misjonarze Klaretyni Prowincja Polska. Wszelkie prawa zastrzeżone
Zadaj pytanie on-line