Powołania

Zapowiedź nowego kardynała Klaretyna

29 czerwca 2018 roku papież Franciszek ustanowi 14 nowych kardynałów, wśród nich o. Aquilino Bocosa CMF - Misjonarza Klaretyna.

O. Aquilino Bocos CMF jest już piątym kardynałem w zgromadzeniu Misjonarzy Klaretynów. Jego poprzednicy to kard. José Saraiva Martins CMF, kard. Fernando Sebastián Aguilar CMF oraz nieżyjący już: kard. Arcadio María Larraona CMF i kard. Arturo Tabera Araoz CMF.

o. Aquilino Bocos Merino CMF - Misjonarz Klaretyn - przed trzema dniami ukończył 80 rok życia. Urodził się 17 maja 1938 r. W Canillas de Esgueva (Valladolid). W sierpniu 1950 r., mając 12 lat, wstąpił do postulatu Misjonarzy Klaretynów w Segovii. Kolejny rok formacji, czyli nowicjat spędził w Ciudad Real (1955-1956), gdzie 15 sierpnia 1956 złożył śluby wieczyste. Studiował filozofię w Sigüenzie (1956-1957) oraz w Segowii (1957/59). Studia teologiczne odbył w Calzada (1959-60) i Salamance (1960-63). Święcenia kapłańskie przyjął 23 maja 1963 r. w Salamance.

Po święceniach, jako młody kapłan zostaje wykładowcą filozofii w Segowii (1963-1964). W roku 1964 udaje się do Salamanki, gdzie przez długi czas pełni funkcję formatora kleryków. Przez trzy lata jest Prefektem kleryków studiujących filozofię i teologię, a kolejnych sześć lat jest Prefektem kleryków teologii w Salamance i Madrycie.

Podczas pobytu w Salamance, jako Prefekt, uzyskał licencjaturę z filozofii na Papieskim Uniwersytecie oraz Dyplom w Wyższej Szkole Psychologii. W Madrycie prowadzi kursy Teologii Życia Zakonnego.

Przybywając do Madrytu, podejmuje się funkcji redaktora czasopisma „Życie konsekrowane” i działa w „Instytucie Życia Zakonnego”, gdzie przez osiem lat jest wicedyrektorem. Przez trzy lata był dyrektorem Szkoły Formacji Teologiczno-Katechetycznej "Regina Apostolorum". Zorganizował 9 Sympozjów Życia Konsekrowanego.

Wiele lat swego życia poświęcił formacji misjonarzy oraz posłudze w zarządzie Zgromadzenia. Był Przełożonym Prowincjalnym, a w latach 1991-2003 Przełożonym Generalnym Misjonarzy Klaretynów. Podczas pełnionej funkcji w Zarządzie włączał w dzieło Nowej Ewangelizacji posługę Słowa, wspierając rozwój Zgromadzenia w Azji, Afryce i Europie Wschodniej. Stawiał nacisk na wysoką jakość formacji początkowej i stałej Misjonarzy Klaretynów.

W latach 1991-2003 był członkiem Konsulty Wyższych Przełożonych Zakonów Męskich, a od 1991 do 1997 należał do Rady Kongregacji Instytutów Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego. Wziął udział w Synodzie o Życiu Konsekrowanym w 1994 roku, a także w Drugim Specjalnym Zgromadzeniu Biskupów dla Europy w 1999 r. Ponadto w 1994 r. został powołany przez papieża Jana Pawła II na członka Kongregacji ds. Zakonnych i zatwierdzony na kolejne pięć lat w 1999 r.

 

źródło: www.infovaticana.com oraz www.claret.org

 

©2019 Misjonarze Klaretyni Prowincja Polska. Wszelkie prawa zastrzeżone
Zadaj pytanie on-line