Powołania

Przesłanie o. Generała z okazji 25 lat Polskiej Prowincji Misjonarzy Klaretynów

 

CONGREGATIO MISSIONARIORUM FILIORUM

CONGREGATIO MISSIONARIORUM FILIORUMIMMACULATI CORDIS B. MARIAE VIRGINIS

(Claretiani)

SUPERIOR GENERALIS

     

Via Sacro Cuore di Maria, 5

00197 ROMA

Tel. 06 809 100 11 – Fax 06 809 100 47

 

Przesłanie z okazji 25 Rocznicy Polskiej Prowincji Misjonarzy Klaretynów

9 czerwca 2018

 

Drodzy Współbracia.

W tym dniu dziękczynienia i radości przyłączam się do Was, dziękując Bogu za liczne błogosławieństwa, jakie otrzymaliśmy w Prowincji Polskiej przez ostatnie 25 lat. Jest to czas, aby wspominać otrzymane łaski, pamiętać o wielu misjonarzach i osobach świeckich, którzy ochotnie się oddali i zobowiązali do odważnego kroczenia na drodze Pana. Pozdrawiam o. Piotra Bęzę CMF, Prowincjała, jego konsultorów i wszystkich Klaretynów Polskiej Prowincji, którzy mają przywilej troszczenia się o żywotność i płodność charyzmatu klaretyńskiego w Prowincji.

W tak krótkim czasie Polska Prowincja ukształtowała wielu misjonarzy, którzy są zaangażowani w wielu częściach świata. I rzeczywiście, pośród młodych prowincji klaretyńskich na świecie, Polska może być dumna z tego, że większość jej misjonarzy pracuje poza granicami kraju. Kiedy dopiero co powstała, już prowadziła własne misje w Rosji, wkrótce rozpoczęła nową misję na Białorusi (1995), Wybrzeżu Kości Słoniowej (1995), Czechach (1995) i Burkina Faso (2015). Byłem świadkiem żywego rozkwitu wielu z tych misji. Sądzę, że są to echa misyjnego impulsu, zapoczątkowanego przez św. Jana Pawła II, który podczas swego pontyfikatu podejmował działania bardzo bliskie charyzmatu klaretyńskiego. Kościół uznał to oddanie misjonarzy, gdy jeden z nas – o. Jacek Kiciński CMF – został poproszony o pełnienie w Kościele funkcji biskupa.

Żyjemy w czasach wielu przemian społecznych. Katolicka Polska również stoi w obliczu problemów naszych czasów. Słyszymy wezwanie papieża Franciszka, aby Kościół wychodził i docierał do wszystkich „peryferii” potrzebujących światła Ewangelii (Evangelii gaudium, 20). W odpowiedzi chcemy „iść, przekraczać wszelkie granice, również w naszym myśleniu, poszukiwać dróg” (Missionarii sumus, 67). Podczas naszej podróży musimy zakotwiczyć się w biblijnym zapewnieniu, które św. Jan Paweł II powtarzał mocnym i stanowczym głosem: „Nie bójcie się!”. Tak jak zachęcał nas Papież, potrzebujemy tylko „otworzyć drzwi Chrystusowi” (Homilia na rozpoczęcie jego pontyfikatu).

Zapraszam Prowincję Polską, by kroczyła ufając Bogu i chętnie włączając się w działania całego Zgromadzenia, do czego wzywa nas dzisiaj Duch Jezusa Chrystusa. Potrzebujemy wyobraźni i współpracy, aby ofiarować skuteczną, misjonarską i klaretyńską pomoc na kontynencie europejskim. Z radością będziemy uczestniczyć w misji ewangelizacyjnej Kościoła w Europie, dzieląc się dziedzictwem duchowym, które odziedziczyliśmy po naszym Założycielu, świętym Antonim Marii Klarecie.

Zawierzam Polską Prowincję Misjonarzy Klaretynów Sercu Najświętszej Maryi Panny, aby kształtowała i towarzyszyła swoim synom w ich życiu i misji.
Życzę Wam wszystkim wielu łask i błogosławieństw.

W jedności braterskiej,

O. Mathew Vattamattam CMF

Przełożony Generalny 

©2019 Misjonarze Klaretyni Prowincja Polska. Wszelkie prawa zastrzeżone
Zadaj pytanie on-line