Powołania

8 Niedziela zwykła - Rok C

 

 

 

Z OBFITOŚCI SERCA

 

_________________________________________

Księga Syracha (Syr) 27, 4-7
Psalm (Ps) 92
1 List do Koryntian (1 Kor) 15, 54-58
Ewangelia św. Łukasza (Łk) 6, 39-45

_________________________________________

 

Prawie połowa Biblii to opowieści. Lubimy je czytać, gdyż angażują naszą wyobraźnię. Trudniej jest z poezją, która zajmuje jedną trzecią Pisma Świętego. Gubimy się w metaforach, które często nie mają za wiele wspólnego z naszym codziennym życiem. Wreszcie prawie jedną czwartą Pisma Świętego zajmuje dyskurs, czyli logiczna argumentacja, mająca na celu pouczać, kształtować charakter i zmusić do przemyśleń. Dzisiejsza liturgia Słowa jest właśnie tego przykładem. Uświadamiając nam, że "z obfitości serca mówią usta" (Łk 6, 45), Jezus wzywa nas, byśmy zwrócili uwagę na związek pomiędzy naszym sercem a naszą mową.

 

Słowa wyjawiają to, co jest w naszym sercu. Za każdym razem, gdy się wypowiadamy, przekazujemy o sobie o wiele więcej informacji niż nam się wydaje. Kiedy biblijny Hiob stracił wszystko i poważnie się rozchorował, jego żona mu powiedziała: "Czy jeszcze trwasz w swojej pobożności? Złorzecz Bogu i umrzyj! "(Księga Hioba (Hi) 2, 9). Była wściekła na męża za to, że trzymał się swojej wiary, a na Boga za to, że dopuścił by taka ogromna tragedia spadła na ich rodzinę (zob. Hi 1, 13-19; 2, 7-8). Jego odpowiedź brzmiała: "Mówisz, jak mówią kobiety nierozumne. Dobro przyjmujemy od Boga, czy nie mielibyśmy przyjmować i złego? "(Hi 2, 10). Te słowa odkrywają przed nami jego silną wiarę. Pismo Święte dodaje komentarz: "W wszystkim nie zgrzeszył Hiob swoimi ustami" (Hi 2, 10).

 

W drugim czytaniu apostoł Paweł z obfitości serca głosi paschalne przesłanie. Paweł używa metafory ubierania się, by pomóc nam zrozumieć tajemnicę zmartwychwstania. Nasze śmiertelne ciało zostanie przekształcone w nowy rodzaj ciała, które będzie niezniszczalne i nieśmiertelne (1 Kor 15, 54). Co więcej, mamy tutaj również wgląd w biblijną wiedzę apostoła. Piękny cytat: "Zwycięstwo pochłonęło śmierć" (1 Kor 15, 55), nie pochodzi ani z hebrajskiej ani greckiej (Septuaginty) wersji księgi Izajasza 25, 8. W hebrajskiej wersji zwycięstwo nad śmiercią jest nadal przyszłością (Iz 25, 8), a w Septuagincie to śmierć odniosła zwycięstwo (Iz 25, 8 LXX). Aby ogłosić, że Chrystus pokonał śmierć, apostoł posłużył się mało znaną nam dziś grecką wersją Księgi proroka Izajasza.

 

W Ewangelii Jezus również wypowiada się z głębokości swojego serca. Jego słowa przepełnione mądrością można podsumować w trzech punktach:

 

  1. Uważaj, kogo obierasz sobie za nauczyciela (Łk 6, 39-40). Fałszywi nauczyciele sprowadzili wielu na manowce;
  2. Łatwo jest zobaczyć drobną plamkę na twarzy drugiej osoby, a jakże trudno dostrzec ogromną czarną plamę na naszych twarzach. Obłuda i przekonanie o własnej doskonałości są głównymi przeszkodami w drodze ku nawróceniu i wierze (Łk 6, 41-42);
  3. Nasza prawdziwa osobowość objawia się w słowach i czynach (Łk 6, 43-45).

 

"Dobry człowiek z dobrego skarbca swego serca wydobywa dobro, a zły człowiek ze złego skarbca wydobywa zło" (Łk 6, 45). Jakie rzeczy przechowujesz w swoim sercu? Kogo i czego słuchasz, bądź oglądasz, kogo i co czytasz, o kim i o czym myślisz? Cokolwiek przechowujesz w swoim sercu, ujawnia się w twoich wypowiedziach i komentarzach, które publikujesz na portalach społecznościowych. Zatroszcz się więc o siebie. Przechowuj w sercu dobre rzeczy i unikaj śmieci. Słuchaj słowa Bożego, oglądaj programy, które pogłębiają twoją wiarę, czytaj literaturę chrześcijańską i myśl o powołaniu do świętości.

 

Jezus Chrystus jest Słowem wypowiedzianym przez Ojca. W Nim jest pełnia łaski i prawdy (Ewangelia św. Jana 1, 17) i to On jest naszym Panem i Nauczycielem. Mierzymy siebie według Jego standardów i to w zjednoczeniu z Nim możemy przynieść dobre owoce. Dlatego trzymajmy się mocno Słowa Życia, Ewangelii Jezusa Chrystusa i świećmy jak światła pośród duchowej ciemności tego świata.

 

©2024 Misjonarze Klaretyni Prowincja Polska. Wszelkie prawa zastrzeżone
Zadaj pytanie on-line