Powołania

Inwestycje

 

Zgromadzenie Misjonarzy Klaretynów zaprasza do złożenia oferty na wykonanie inwestycji pod nazwą: „Poprawa efektywności energetycznej w budynkach Misjonarzy Klaretynów Prowincji Polskiej, wraz z wykorzystaniem OZE” współfinansowanego z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu priorytetowego nr 3.4.1„Budownictwo  energooszczędne Część 1) Zmniejszenie zużycia energii w budownictwie”.

  • do niniejszego postępowania nie mają zastosowania przepisy Ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2023.1605 tj. ze zm.).
  • postępowanie prowadzone jest z zastosowaniem przepisów ar. 70 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U.2023.1610 tj.).

Szczegóły zamówienia, w tym opis przedmiotu zamówienia i zasady jego realizacji, warunki udziału w postępowaniu, przesłanki wykluczenia z postępowania oraz projektowane postanowienia zawieranych umów, znajdują się w załączonych dokumentach.

Termin składania ofert:     do dnia 14.11.2023 r. do godz. 10.00

Oferty należy składać:                                                                                                 

  1. przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, za pośrednictwem poczty elektronicznej kierowanej przez Wykonawcę na adres: ekonomcmf@gmail.com
  2. osobiście, lub za pośrednictwem Poczty Polskiej, albo firm kurierskich itp., na adres: Zgromadzenie Misjonarzy Klaretynów, ul. Odona Bujwida 51, 50-368 Wrocław

 

Załączniki:

1. zalacznik_nr_1_OPZ.zip

2. załacznik_nr_2_oferta

3. załacznik_nr_3_osw

4. zalacznik_nr_4_RODO

5. zalacznik_nr_5_wykaz wykonanych robót

6. zalacznik_nr_6_wykaz osób

7a. zalacznik_nr_7a_projekt umowy

7b. zalacznik_nr_7b_projekt umowy

zaproszenie do złożenia oferty

informacja_o_wyborze_oferty.pdf 

NazwaDataRozmiar
2_zalacznik_nr_2_oferta.docx31.10.2023 22:43158.71 KB
3_zalacznik_nr_3_osw.docx31.10.2023 22:4328.70 KB
4_zalacznik_nr_4_rodo.docx31.10.2023 22:4353.93 KB
5_zalacznik_nr_5_wykaz_wykonanych_robot.docx31.10.2023 22:4324.39 KB
6_zalacznik_nr_6_wykaz_osob.docx31.10.2023 22:4332.02 KB
7a_zalacznik_nr_7a_projekt_umowy.docx31.10.2023 22:4374.76 KB
7b_zalacznik_nr_7b_projekt_umowy.docx31.10.2023 22:4365.94 KB
informacja_o_wyborze_oferty.pdf23.12.2023 09:2256.38 KB
opz.zip

1_zalacznik_nr_1_OPZ.zip

06.11.2023 10:5785037.57 KB
zaproszenie_do_zlozenia_oferty.pdf31.10.2023 22:43374.77 KB
  • Data ostatniej modyfikacji:
  • Autor modyfikacji: Łukasz Przybyło
©2024 Misjonarze Klaretyni Prowincja Polska. Wszelkie prawa zastrzeżone
Zadaj pytanie on-line