Powołania

Działalność

 • Rekolekcje i misje parafialne

  Misjonarze Klaretyni specjalizują się w głoszeniu Słowa Bożego. W Polsce i za granicą prowadzą misje parafialne, rekolekcje (otwarte, czyli parafialne i szkolne oraz zamknięte - dla księży, sióstr zakonnych, członków stowarzyszeń i ruchów kościelnych) oraz tridua przed ważnymi wydarzeniami w parafiach i wspólnotach. Głoszą także kazania odpustowe, maryjne i okolicznościowe.

  Zapraszamy Księży Proboszczów oraz Przełożonych wspólnot i grup do współpracy.
  Zainteresowanych prosimy o kontakt z: 

  • O. Krzysztof Sikora CMF +48 691 700 504.

 • Inwestycje

   

  Zgromadzenie Misjonarzy Klaretynów zaprasza do złożenia oferty na wykonanie inwestycji pod nazwą: „Poprawa efektywności energetycznej w budynkach Misjonarzy Klaretynów Prowincji Polskiej, wraz z wykorzystaniem OZE” współfinansowanego z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu priorytetowego nr 3.4.1„Budownictwo  energooszczędne Część 1) Zmniejszenie zużycia energii w budownictwie”.

  • do niniejszego postępowania nie mają zastosowania przepisy Ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2023.1605 tj. ze zm.).
  • postępowanie prowadzone jest z zastosowaniem przepisów ar. 70 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U.2023.1610 tj.).

  Szczegóły zamówienia, w tym opis przedmiotu zamówienia i zasady jego realizacji, warunki udziału w postępowaniu, przesłanki wykluczenia z postępowania oraz projektowane postanowienia zawieranych umów, znajdują się w załączonych dokumentach.

  Termin składania ofert:     do dnia 14.11.2023 r. do godz. 10.00

  Oferty należy składać:                                                                                                 

  1. przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, za pośrednictwem poczty elektronicznej kierowanej przez Wykonawcę na adres: ekonomcmf@gmail.com
  2. osobiście, lub za pośrednictwem Poczty Polskiej, albo firm kurierskich itp., na adres: Zgromadzenie Misjonarzy Klaretynów, ul. Odona Bujwida 51, 50-368 Wrocław
©2024 Misjonarze Klaretyni Prowincja Polska. Wszelkie prawa zastrzeżone
Zadaj pytanie on-line