Powołania

Historia Zgromadzenia

 • Geneza Zgromadzenia Misjonarzy Klaretynów

  W XIX-wiecznej Hiszpanii, gdzie według obliczeń historyka José Luis Comellasa miało miejsce około dwa tysiące rewolucji, obalono 130 rządów i dziesiątki gabinetów tymczasowych, dokonano trzech detronizacji i uchwalono dziewięć konstytucji, prześladowania Kościoła były cechą charakterystyczną prawie wszystkich rządów, niezależnie od deklarowanej opcji politycznej. Jeżeli na skutek antykościelnych działań w duchu rewolucji francuskiej liczba zakonników spadła na przestrzeni trzydziestu lat 1791-1820 o 36% (z 52 do 33,5 tys.), to w ciągu zaledwie trzech lat rewolucji 1820-1823 zmalała ona o kolejnych 22%, osiągając 26,3 tys., czyli połowę stanu sprzed 1791.

 • Powstanie Zgromadzenia Misjonarzy Klaretynów

  Natychmiast po powrocie do Vic, Klaret informuje przyjaciół o swej decyzji. Rektor Jaime Soler oddaje do jego dyspozycji wolne w okresie letnich wakacji pomieszczenia seminaryjne, a biskup Luciano Casadevall nie tylko błogosławi z serca, nie tylko obiecuje nie stawiać przeszkód w rekrutacji przyszłych misjonarzy, ale jak to ma miejsce w przypadku ojców Fábregasa i Cloteta sam osobiście poleca im wziąć udział w tworzeniu nowego dzieła apostolskiego, oddając ich do dyspozycji Antoniego Klareta. w poniedziałek, 16 lipca 1849 roku, w murach seminarium diecezjalnego w Vic, sześciu młodych kapłanów daje początek istnieniu nowego instytutu:

 • Rozwój Zgromadzenia pod rządami Jose Xifre (1858-1899)

  Wybór José Xifré na przełożonego generalnego Zgromadzenia oraz Jaime Cloteta na jego wikariusza (1.5.1858) przynosi wkrótce owoce przekraczające najśmielsze oczekiwania. Nowy przełożony generalny publikuje natychmiast napisane przez 

 • Rozwój Zgromadzenia po śmierci Jose Xifre

  1899
  VIII Kapituła Generalna, Vic 19-27.XII.1899;
  IV Przełożony Generalny: Clemente Serrat (1899-1906);
  Brazylijczyk Martín Pestana zakłada w 1898 w Sao Paulo pismo maryjne Ave Maria, nakład 300 egzemplarzy. Rok później przejmują je klaretyni (29.5.1899). w grudniu nakład wynosi już 3.000. Wzrośnie z czasem do 50.000 (tygodnik)

©2024 Misjonarze Klaretyni Prowincja Polska. Wszelkie prawa zastrzeżone
Zadaj pytanie on-line