Powołania

SIOSTRY MARYI NIEPOKALANEJ MISJONARKI KLARETYNKI

Zgromadzenie założone przez św. Antoniego Marię Klareta i Matkę Antonię París na Kubie w 1855 roku.

www.claretianaseuropa.org

www.claretianasrmi.org

Święty Antoni Maria Klaret podczas jednej ze swoich apostolskich podróży do hiszpańskiego miasta Tarragona w 1850 roku poznał nowicjuszkę Marię Antonię París. W czasie rozmowy z nią Klaret mówił, że czuje w sobie wewnętrzny głos skłaniający do założenia nowego zgromadzenia zakonnego, którego celem byłoby "głoszenie Świętego prawa Bożego".

Dużo wcześniej 30 letnia Antonia París otrzymuje także na modlitwie tzw. Wizję odnowy Kościoła. Antonia París prosiła na modlitwie Pana o człowieka apostolskiego, który pomógłby jej zrealizować plan, o który Bóg Ją prosił, a było to założenie nowego zgromadzenia, ale nie nowego w doktrynie, lecz w praktyce. Idea ta została zrealizowana w kilka lat później.

Czcigodna Maria Antonia París urodziła się 28 czerwca 1813 roku w Vallmoll, małej miejscowości w prowincji Tarragona w Hiszpanii. Następnego dnia, w święto Apostołów Piotra i Pawła przyjęła sakrament chrztu w kościele parafialnym w Vallmoll. Idąc za głosem powołania zakonnego 23 października 1841 roku wstąpiła do nowicjatu Zgromadzenia o nazwie Stowarzyszenie Maryi. W 1842 roku, w czasie modlitwy przeżyła mistyczne widzenie, w którym Jezus przekazał jej swoją wolę założenia nowego zgromadzenia zakonnego, w którym radykalnie przyjęte śluby ubóstwa, posłuszeństwa i czystości oraz przepowiadanie Słowa Bożego byłyby na pierwszym miejscu, co ma sprzyjać odnowie całego Kościoła. W 1951 roku Antonia opuszcza nowicjat, by być bardziej wolną w realizacji dzieła powierzonego jej przez Jezusa. Przez kolejny rok zajmuje się wychowaniem młodych dziewcząt, które pragną razem z nią realizować powierzoną jej misję. Wraz z grupą kilku dziewcząt, w dniu 15 sierpnia, składa ślub "wspólnego życia" i jeśli taka będzie wola Boża zamierza udać się za ocean, by tam głosić Ewangelię. Rok później, 22 lutego wezwana przez Antoniego Klareta, nowo mianowanego arcybiskupa, wraz z czterema towarzyszkami udaje się na Kubę. Po ciężkiej i niebezpiecznej podróży w maju 1852 roku siostry dotarły do stolicy Kuby Santiago. Już po kilku dniach od przybycia na miejsce rozpoczęły swoją apostolską pracę wśród kubańskich dzieci, włączając się aktywnie w prace pasterskie w diecezji.

W dniu 25 sierpnia 1855 roku arcybiskup A. M. Klaret podpisuje dekret fundacyjny nowego Zgromadzenia, a dwa dni później Maria Antonia składa na ręce Arcybiskupa, Współzałożyciela Zgromadzenia Sióstr Marii Niepokalanej, Misjonarek Klaretynek, swoje śluby zakonne (pierwotna nazwa to Siostry Maryi Niepokalanej Nauczycielek). Mottem życiowym Marii Antonii París było: "Czynić innym drogę łatwą do Boga".

W 1859 roku św. Antoni Maria Klaret, który wówczas przebywał się w Hiszpanii, zaprosił Antonię París na Półwysep Iberyjski, aby tam zaszczepić nowe Zgromadzenie. Powstał wówczas dom w Tremp, który stał się domem nowicjackim dla formowania przyszłych misjonarek. Następnie powstają nowe fundacje w hiszpańskich miastach: Reus, Carcagente, VélezRubio, Almería oraz Baracoa na Kubie. Po długiej chorobie, w dniu 17 stycznia 1885 roku, umiera Matka Antonia París. Jej proces beatyfikacyjny jest już zaawansowany. W dniu 23 grudnia 1993 roku podpisano dekret stwierdzający heroiczność jej cnót. Obecnie Siostry Misjonarki Klaretynki, wierne misji pozostawionej przez swoich Założycieli, służą w wielu częściach świata, szerząc Ewangelię Bożą. Pracują obecnie w 23 krajach świata. Prowadzą szkoły, przedszkola, ośrodki opieki społecznej, sierocińce, domy rekolekcyjne, szkoły katechetyczne, podejmują się wykładów na uczelniach i w Instytutach Życia Konsekrowanego oraz prowadzą misje popularne.

W Polsce Siostry Maryi Niepokalanej Misjonarki Klaretynki są obecne od 1990 roku. Od roku 2004 tworzą Delegaturę Europa Wschód.

©2024 Misjonarze Klaretyni Prowincja Polska. Wszelkie prawa zastrzeżone
Zadaj pytanie on-line