Powołania

Kierownictwo Instytutu

 • J.E. O. Bp prof. dr hab. Jacek Kiciński CMF

  Opiekun naukowy Instytutu Teologii Życia Konsekrowanego

   Biskup pomocniczy Archidiecezji Wrocławskiej, Przewodniczący Komisji  Episkopatu Polski ds. Instytutów  Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego. Ojciec Bp  jest profesorem zwyczajnym  teologii duchowości na Papieskim Wydziale Teologicznym we Wrocławiu i  wybitnym  specjalistą w  zakresie teologii życia konsekrowanego. Przez wiele lat był redaktorem  naczelnym  kwartalnika „Życie  Konsekrowane" oraz organizatorem corocznych sympozjów w Krzydlinie  Małej,  poświęconych różnym  aspektom życia konsekrowanego.

   

 • O. mgr. lic. Aleksander Bober CMF

  Dyrektor Instytutu Teologii Życia Konsekrowanego

  Misjonarz Klaretyn, licencjat z zakresu liturgiki na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w  Warszawie, przełożony wspólnoty przy parafii pw. św. Wawrzyńca we Wrocławiu, od 2016 roku  mianowany na Dyrektora Instytutu Teologii Życia Konsekrowanego oraz organizatora Ogólnopolskiego  Sympozjum Teologii Życia Konsekrowanego w Krzydlinie Małej.

   

   

©2024 Misjonarze Klaretyni Prowincja Polska. Wszelkie prawa zastrzeżone
Zadaj pytanie on-line