Powołania

ASAMBLEA PROWINCJALNA

 

Krzydlina Mała, 3-6 czerwca 2019

Pod przewodnictwem o. Generała Misjonarzy Klaretynów, Mathew Vattamattam CMF, w Krzydlinie Małej 30 klaretynów zebrało się na Asamblei Prowincjalnej.

Dzień 1

Asamblea rozpoczęła się uroczystą Eucharystią, której przewodniczył o. bp Jacek Kiciński CMF. W kazaniu poruszył temat wiary, która czasami wymaga poświęceń. W dzisiejszym świecie nie widzimy triumfu wiary i Chrystusa, ale owszem, odnosi triumf w sercach ludzi wewnętrznie otwartych, np. św. Pawła, o. Klareta, Męczenników z Ugdandy.

Wieczorną konferencję, wprowadzającą w temat Asamblei: "Gdzie dwóch albo trzech..." (Mt 15, 20), poprowadził o. dr Janusz Sok CSsR, Prowincjał Warszawskiej Prowincji Zgromadzenia Najświętszego Odkupiciela (Redemptoryści), omawiając praktyczne aspekty życia zakonnego we wspólnocie.

Zwieńczeniem dnia była wspólna adoracja Najświętszego Sakramentu.

 

Dzień 2

Podczas sesji dopołudniowych zastanawiano się nad stylem życia wspólnotowego, w kontekście wymagań dzisiejszych czasów oraz najważniejszych dokumentów Zgromadzenia. Konferencje prowadzili o. Generał oraz Wikariusz Prowincjała - o. Marcin Kowalewski CMF. Piękna pogoda oraz kwitnąca zieleń w Krzydlinie Małej zachęcają do spacerów i rozmów na wolnym powietrzu.

Eucharystii przewodniczył o. Prowincjał Piotr Bęza CMF, który w kazaniu podkreślił znaczenie świadectwa dobrej, zgranej wspólnoty zakonnej. Jest ono ważniejsze niż bardziej wyczekiwane niż nawet najpiękniejsze słowa. Dziś potrzebny jest przykład życia, szacunek, życzliwość, zaufanie i wzajemna pomoc - wspólnoty żyjące w takim stylu są atrakcyjne i ewangelizujące przez sam fakt ofiarowanej sobie dobroci.

Popołudniowa praca w grupach dotyczyła pozytywnych i negatywnych doświadczeń życia we wspólnocie. Owocem tych spotkań była decyzja o opracowaniu bądź aktualizacji Planu Życia Wspólnoty.

Przed kolacją uczestnicy Asamblei podzielili się przemyśleniami na temat odwzorowania w życiu codziennym fragmentu z Dziejów Apostolskich 2, 42-47 (Życie pierwotnego Kościoła).

Drugi dzień Asamblei zakończył się uroczystą kolacją i wspólnym świętowaniem urodzin o. Roberta.

 

Dzień 3

Tematyka porannych sesji była kontynuacją tematu życia wspólnotowego, a szczególnie aspektów upomnienia braterskiego oraz komunikacji.

Podczas popołudniowych sesji omówiono sprawy dotyczące funkcjonowania Prowincji. Aktywny udział uczestników pomógł w ustaleniu ważnych na przyszłość decyzji. Dzień został zwieńczony prezentacjami klaretynów pracujących na misjach w Niemczech, na Syberii, Wybrzeżu Kości Słoniowej, Białorusi i Burkina Faso.

 

Dzień 4

Ostatni dzień Asamblei to wspólne rozważania nad sytuacją ekonomiczną Prowincji oraz przyszłością prowadzonych dzieł.

Asambleę zamknęła dziękczynna Eucharystia w języku hiszpańskim, pod przewodnictwem o. Generała.

 

Po zakończonej Asamblei o. Generał odwiedził misjonarzy w trakcie formacji początkowej we wrocławskim Seminarium, wspólnotę w Kudowie-Zdroju, a także klaretyńską parafię w Łodzi.

 

©2020 Misjonarze Klaretyni Prowincja Polska. Wszelkie prawa zastrzeżone
Zadaj pytanie on-line