Powołania

Posługi 2020

Wrocław, 01.03.2020

W pierwszą niedzielę Wielkiego Postu, 1 marca 2020 roku, po zakończonych rekolekcjach, o. Prowincjał Piotr Bęza CMF udzielił posług lektoratu i akolitatu.

Eucharystia w Parafii pw. Świętego Wawrzyńca we Wrocławiu o godz. 9.00 rozpoczęła się uroczystą procesją. Po odczytaniu Ewangelii wezwano kandydatów do posług, którzy głośno odpowiadali: Jestem!

O. Prowincjał w kazaniu powiedział: 

"Dzisiejsza Liturgia Słowa wyprowadza również nas na pustynię i w taką rzeczywistość, przed którą każdy wolałby uciec. Być może udajemy, że tego nie ma albo próbujemy nie zauważać, że w naszym życiu ciągle jesteśmy kuszeni, że o nasze życie, zwłaszcza o życie duchowe, o życie wieczne – ciągle toczy się walka.

Święty Augustyn, w dzisiejszym fragmencie w Godzinie Czytań, pisze, że rozwój w życiu duchowym jest niemożliwy bez pokus. Poprzez przeciwstawianie się pokusom jesteśmy w stanie wzrastać w życiu duchowym. Kiedy pokusy się pojawiają, naszym zadaniem jest zmierzyć się z nimi, po chrześcijańsku. Pan Jezus też był kuszony i to nie tylko przez tych 40 dni na pustyni.

Do tej walki Kościół daje nam trzy narzędzia: modlitwa, post i jałmużna. Warto więc na początku szczerze zadać Panu Bogu pytanie: Jak Ty chcesz, abym przeżył Wielki Post? Bo głównym celem tego czasu jest zbliżenie się do Pana Boga. Wszystkie praktyki wielkopostne mają temu służyć.

W jakimś sensie podobne pokusy przeżywają nasi Współbracia, z których czterech przyjmie dziś posługę lektora, a dwóch – akolity. Być może pojawiają się myśli, że te posługi to nic ważnego, bo cóż to takiego być lektorem… Być diakonem, kapłanem, to co innego. Ale Pan Jezus mówi, że kto w małych rzeczach jest Mu wierny, ten wierny będzie też w wielkich rzeczach. Właśnie w tych małych posługach kształtuje się nasz charakter.

Trzeba powiedzieć, że posługa lektora i akolity to nie takie małe sprawy.

Lektor czyta Słowo Boże. Ale jak jest ważne, aby odpowiednio to Słowo odczytać. „Spodobało się Bogu przez głupstwo głoszenia Słowa zbawić wierzących” (1 Kor 1,21), a „wiara rodzi się ze słuchania” (por. Rz 10,17). Trzeba się więc też dobrze przygotować do właściwego odczytania Słowa Bożego, najpierw samemu je zrozumieć. (…) Zobaczcie, to Słowo można potraktować instrumentalnie, do swoich celów, o czym słyszeliśmy w dzisiejszej Ewangelii. Szatan bardzo dobrze zna Słowo Boże, ale wykorzystuje je do własnych celów.

Akolita przygotowuje ołtarz do liturgii i dba o naczynie liturgiczne. Może pojawić się pokusa, że to nic ważnego. Ale jakiej uczy to pokory, uważności i troski o najmniejszą drobinę Ciała Pana Jezusa. Patena i kielich to miejsca szacunku wobec obecności Boga. Ta posługa wymaga wiary. Waszym zadaniem będzie też pośredniczyć w najważniejszym spotkaniu wiernych z Panem Jezusa podczas Komunii świętej. Należy to czynić z właściwą godnością wobec każdego człowieka, a szybko może pojawić się pokusa rutyny i bezmyślności. Od postawy akolity, od jego wiary i zachowania, będzie zależało również owocne przyjęcie Najświętszego Ciała, przez osobę, która może nie w pełni rozumie tajemnicę tego wydarzenia.

Drodzy Parafianie, pewnie możecie to potwierdzić, że naprawdę zwracacie uwagę na to, w jaki sposób kapłan, szafarz, akolita udzielają Komunii świętej. Czy robi to mechanicznie, czy też daje szansę na dobre przeżycie tej chwili spotkania. Warto więc troszczyć się o te szczegóły, drobne sprawy. Dlatego zapraszam do modlitwy za tych naszych Braci, którzy przyjmą posługę lektora i akolity".

 

Następnie o. Prowincjał zaniósł modlitwę za lektorów: "Boże, źródło światłości i dobroci, błogosław tych naszych Braci, wybranych do posługi lektora. Spraw, aby nieustannie rozważając Twoje Słowo, zostali przez nie ukształtowani i wiernie przekazywali je swoim braciom", po czym wręczając każdemu z nich Biblię powiedział: "Przyjmij księgę Pisma Świętego i wiernie przekazuj Słowo Boże, aby coraz mocniej działało w sercach ludzkich. Amen".

Po udzieleniu posługi lektoratu przed o. Prowincjałem uklęknęli kandydaci na akolitów za których modlił się: "Najłaskawszy Boże, pobłogosław tych naszych Braci, wybranych do służby akolity. Spraw, aby wiernie sprawując służbę przy ołtarzu i godnie rozdzielając swoim braciom Chleb życia wiecznego, stale wzrastali w wierze i miłości, ku zbudowaniu Twojego Kościoła". Następnie, podając patenę z chlebem, powiedział: "Przyjmij naczynie z chlebem do sprawowania Eucharystii i tak postępuj, abyś mógł godnie służyć Kościołowi przy stole Pańskim. Amen".

Posługę lektora przyjęli: Eric Djan, Jean Gnansounou, Marcin Kisiliczyk i Michał Szumny.

Posługę akolity przyjęli: Michał Ochnik i Paweł Stachowiak.

Bogu niech będą dzięki!

 

©2020 Misjonarze Klaretyni Prowincja Polska. Wszelkie prawa zastrzeżone
Zadaj pytanie on-line