Powołania

Święcenia diakonatu 2021

Wrocław, 08.05.2021

Po kilkuletniej formacji zakonnej oraz studiach filozoficzno-teologicznych jako godnych do przyjęcia święceń diakonatu uznano Michała Ochnika CMF i Marka Szczepańskiego CMF. Uroczystość święceń miała miejsce we wrocławskiej katedrze, w sobotę 8 maja 2021 roku.

Na początku uroczystej Eucharystii przedstawiono kandydatów do święceń, a po na zakończenie Liturgii Słowa Arcybiskup Józef Kupny skierował do nich słowa:

Kościół wybiera do święceń diakonatu w oparciu o decyzję i wybór kandydata oraz jego wolną wolę, aby przyjąć to posługiwanie. Ten wybór subiektywny spotyka się z obiektywnym wyborem Kościoła. Kapłaństwa i diakonatu nie można sobie wziąć. Jest to dar Chrystusa – przyjęty i rozeznany oraz potwierdzony zgodą Kościoła. Te dwa wybory – człowieka i Kościoła – mają źródło w Bogu.

Dziś modne są postawy skrajnie subiektywne i podkreślające, że „masz prawo do samorealizacji, kariery”. Dlatego musimy pamiętać słowa Pana Jezusa skierowane do uczniów: „Jak Ojciec Mnie posłał, tak i Ja was posyłam”. W tym posłaniu uczestniczy Duch Święty i Boże błogosławieństwo. Ale jak ma Bóg błogosławić, kiedy człowiek skupia się tylko na słuchaniu siebie i własnych pragnień? Bóg błogosławi misji, w realizacji posłania.

Diakoni będą pomagać w posłudze Słowa, przygotowywać ofiarę Eucharystyczną, rozdzielać wiernym Ciało i Krew Pańską, głosić kazania, przewodniczyć modlitwom, udzielać chrztu, zanosić wiatyk i przewodniczyć obrzędom pogrzebu. To bardzo ważne posługi, zwłaszcza w obecnym kontekście pandemii.

„Będziecie diakonami, czyli sługami, by naśladować Pana Jezusa, który służył. Powołanie kapłana i diakona to dzielenie sytuacji bliźniego; to konsekwentna walka z pychą i egoizmem. W tej posłudze miłosierdzia nie jesteście sami. Chrystus daje pokój i poczucie bezpieczeństwa”.

 

Po kazaniu Arcybiskup postawił kandydatom fundamentalne pytania, streszczające się do jednego: Czy chcesz?

Następnie kandydaci wkładali swoje dłonie w dłonie biskupa, który pytał:

„Czy mnie i moim następcom przyrzekasz cześć i posłuszeństwo?”

„Przyrzekam”

„Niech Bóg, który rozpoczął w tobie dobre dzieło sam go dokona”.

 

Wszyscy obecni zwrócili się o pomoc i wstawiennictwo, śpiewając Litanię do Wszystkich Świętych, po której Celebrans odmówił modlitwę konsekracyjną.

Wyświęceni w ubiegłym roku diakoni pomogli nowowyświęconym w nałożeniu dalmatyk, czyli szat diakońskich.

Na koniec obrzędu Arcybiskup każdemu z diakonów podawał Ewangelię, mówiąc: „Przyjmij Chrystusową Ewangelię, której głosicielem się stałeś. Wierz w to co będziesz czytać, nauczaj tego, w co uwierzysz i pełnij to, czego będziesz nauczać. Pokój z tobą”.

Eucharystię kończyły podziękowania, wręczenie kwiatów i błogosławieństwo.

Po obiedzie w kaplicy Seminarium Misjonarzy Klaretynów miało miejsce nabożeństwo majowe, poprowadzone przez nowych diakonów. Przed nimi rok służby oraz przygotowania do święceń kapłańskich.

Ogarniamy modlitwą nie tylko diakonów, ale również wszystkich Misjonarzy w formacji.

 

    Misjonarze Klaretyni w procesji na wejściejuż prawie diakon Marekgest wręczenia Ewangeliigest wręczenia Ewangeliidk. Michał dziękuje Arcybiskupowistary dk. Mateusz i młody dk. Mareknabożeństwo majowe prowadzone przez nowych diakonów
©2022 Misjonarze Klaretyni Prowincja Polska. Wszelkie prawa zastrzeżone
Zadaj pytanie on-line