Powołania

Święcenia diakonatu w Nkolbisson

Nkolbisson, Kamerun, 04.09.2020

W piątek, 4 września 2020 roku w parafii św. Karola Lwangi w Nkolbisson sprawowano święcenia diakonatu. Wyświęconych zostało siedmiu braci z trzech Organizmów naszego Zgromadzenia: pięciu z Delegatury Niezależnej Kamerunu, jeden z Delegatury Nigerii i jeden z Prowincji Polskiej, czyli ja.

Jego Ekscelencji Monsignore MICHAELA MIABESUE BIBI udzielił święceń przez nałożenie rąk. Pomimo pandemii, członkowie rodzin, przyjaciele i znajomi zaszczycili tę uroczystość swoją obecnością.

W swojej homilii Biskup przypomniał czym jest stan diakonatu w Kościele i jaki jest jego związek z pozostałymi dwoma stopniami – prezbiteratem i episkopatem. Diakonat to posługa słowa, liturgii i miłości, ukazująca diakona pośród swoich braci, jako tego, który służy, w posłuszeństwie swemu biskupowi.

Biskup podkreślił także wymiar modlitwy w życiu diakona. Musi być człowiekiem modlitwy.

Na zakończenie celebracji podano posiłek na cześć wyświęconych tego dnia diakonów i Biskupa. Naszym przyjaciołom, rodzicom i gościom rozdano przygotowane wcześniej paczki żywnościowe, przy ścisłym przestrzeganiu środków bezpieczeństwa.

Pragnę dziękować Bogu za to, że wybrał mnie, abym Mu poświęcił swoje życie. Dziękuję Ojcu Prowincjałowi i Radzie Prowincjalnej za dopuszczenie mnie do diakonatu. Ponadto dziękuję współbraciom, którzy nigdy nie przestali nam towarzyszyć, udzielając nam mądrych rad. Niech Bóg napełni nas niezwruszoną nadzieją.

Diakon Borris Kevin Gnenelara Soro CMF

 

©2021 Misjonarze Klaretyni Prowincja Polska. Wszelkie prawa zastrzeżone
Zadaj pytanie on-line