Powołania

W rękach i sercu św. Józefa

 

Kalisz, 09.11.2021

W Sanktuarium św. Józefa w Kaliszu miało miejsce wyjątkowe wydarzenie w historii Misjonarzy Klaretynów. W obecności Przełożonych i reprezentantów wszystkich wspólnot w Polsce, o. Prowincjał Piotr Bęza CMF w uroczystym akcie zawierzył Misjonarzy i prowadzone dzieła wstawiennictwu św. Józefa.

Fundamentem zawierzenia była Eucharystia, której przewodniczył o. Prowincjał, zaś kazanie wygłosił o. Krzysztof Sikora CMF, ceniony kaznodzieja i rekolekcjonista. 

Po Mszy św. Misjonarze udali się w procesji do kaplicy św. Józefa i tam, przed obrazem, o. Prowincjał odczytał akt zawierzenia, którego kopie zostały przekazane do każdej klaretyńskiej wspólnoty. Następnie odmówiono Litanię do św. Józefa i odśpiewano Te Deum.

Ten uroczysty akt był znakiem jedności Prowincji i krokiem w drodze duchowego przygotowania do VII Kapituły Prowincjalnej.

 

Akt zawierzenia świętemu Józefowi
Polskiej Prowincji Misjonarzy Klaretynów
Synów Niepokalanego Serca Błogosławionej Maryi Dziewicy

 

Oddając cześć Przenajświętszej Trójcy, Ojcu, Synowi i Duchowi Świętemu, a także Błogosławionej Maryi Dziewicy, Oblubienicy Świętego Józefa, wzywając Jego potężnego orędownictwa, zawierzamy Tobie w tej godzinie naszej historii całą Polską Prowincję Misjonarzy Klaretynów oraz wszystkie dzieła misyjne, którym ona patronuje.

Żywe Słowo Boga nazywa Cię sprawiedliwym, a idąc za Tobą, chcemy tak jak Ty wraz z Maryją iść drogą powierzenia Bożej Opatrzności: siebie, współbraci i każdego człowieka, do którego jako Słudzy Słowa jesteśmy posłani, by tajemnica odkupienia Jezusa Chrystusa mogła nieustannie wypełniać się w życiu każdego człowieka.

Mężu odważnego działania stań przy nas w walce z mocami ciemności i Ty, który tak skutecznie broniłeś swojej Świętej Rodziny przed atakami Złego, strzeż naszej rodziny zakonnej przed wszelkim niebezpieczeństwem, wynikającym ze zranionej przez grzech pierworodny ludzkiej natury; broń nas przed podszeptami księcia ciemności, które mogą prowadzić do nieprzestrzegania rad ewangelicznych: czystości, ubóstwa i posłuszeństwa, do których się zobowiązaliśmy na mocy zakonnej konsekracji.

Józefie najsprawiedliwszy, tak bardzo uważny na głos Boga i wypełnienie Jego woli, daj nam tę zdolność, byśmy potrafili umiejętnie rozpoznawać znaki czasu, które są wyraźnym światłem Ducha Świętego w trosce o własny rozwój duchowy jak i tych, wobec których posługujemy Słowem i sakramentami świętymi.

Przeczysty Stróżu Dziewicy, pomagaj nam żyć Ewangelią w darze skutecznego i owocnego słuchania Słowa, której doskonałą uczennicą jest Ta, wzięta przez Ciebie pod dach Twego męskiego bezpieczeństwa i czułości jako Oblubienica i Matka Syna Bożego. Niech to bezkompromisowe słuchanie Słowa, za Twoim przykładem, święty Józefie, staje się dla nas Misjonarzy Klaretynów codziennym chlebem, którym ze zrozumieniem karmić będziemy siebie, dzieląc się nim z innymi.

Przesławny Potomku Dawida, Tobie Bóg oddał w opiekę Tego, który z rodu Dawida pochodzi, rozpalaj w nas nieustanie łaskę zażyłości z Jezusem przez modlitwę, jak najczęściej zanurzoną w osobistej adoracji Najświętszego Sakramentu, by tym sposobem czynić bardziej owocną misję, do której zostaliśmy wezwani w duchu naszego Założyciela Antoniego Marii Klareta.

Święty Józefie, współpatronie naszego Zgromadzenia, módl się za nami. Amen.

Misjonarze Klaretyni

Kalisz, Sanktuarium świętego Józefa, 9 listopada 2021 r.

 

©2022 Misjonarze Klaretyni Prowincja Polska. Wszelkie prawa zastrzeżone
Zadaj pytanie on-line