Powołania

Wizytacja Ekonoma Generalnego

29.08-06.09.2020

Wizytacja Ekonomiczna (zwana także perycjalną) polega na dokonaniu rewizji życia wspólnot i osób pod względem ekonomicznym. Jest to okazja do wzajemnej troski, rozmów i poszukiwania odpowiednich dróg utrzymania wspólnot oraz skutecznej pomocy najbardziej potrzebującym w dzisiejszych czasach.

O. Manuel wraz z br. Giovanni poznawali polską rzeczywistość, również w kontekście Covid-19. Przy tej okazji mieli np. możliwość odwiedzenia i modlitwy w Kaplicy Czaszek w Kudowie-Zdroju lub Starówki warszawskiej. Niestety, ulewne deszcze i burzy przeszkodziły w zaprezentowaniu ciepłego klimatu kończącego się lata. Również intensywność spotkań, a także podróże uniemożliwiały w uatrkcyjnieniu tej Wizytacji. Ponieważ jednak celem jej była poważna analiza wielu złożonych sytuacji i tematów, Wizytatorzy temu właśnie poświęcili najwięcej czasu. 

Odwiedzający Współbracia w każdej wspólnocie dzielili się doświadczeniem, poczuciem humoru, pracowitością i serdecznością. Żegnaliśmy ich w poczuciu niedosytu, zachęcając do kolejnych odwiedzin Misjonarzy Klaretynów w Polsce.

 

Galeria
©2022 Misjonarze Klaretyni Prowincja Polska. Wszelkie prawa zastrzeżone
Zadaj pytanie on-line