Powołania

1(105)2014 Od Redakcji

       Słowo wstępne ks. bpa Kazimierza Grudy

       Drodzy Czytelnicy

       Dwumiesięcznik „Życie Konsekrowane” przez kolejny rok pragnie Wam towarzyszyć w przeżywaniu powołania, którym zostaliście, przez Chrystusa obdarowani. Dar powołania do większej zażyłości z Jezusem, naszym jedynym Oblubieńcem, jest niczym nie zasłużony i wypływa z obfitości Bożej miłosiernej miłości. Fundamentem tego daru i jego rozwoju jest wiara w Jezusa Bożego Syna. Na tę prawdę wiary zwraca naszą uwagę temat obecnego roku duszpasterskiego i będzie obecny na kartach „Życia Konsekrowanego” w tym roku. Wiara w Jezusa Bożego Syna umacnia przymierze oblubieńczej miłości pomiędzy Jezusem a obdarowanym. Doświadczenie bliskości z Oblubieńcem, doświadczenie, że jest się przez Niego kochanym, napełnia serce powołanych wielką duchową radością.

       Ojciec Święty Franciszek w adhortacji Evangelii gaudium przypomina i zachęca do okazywania tej duchowej radości wszystkim, którzy są wokół nas. Będą to zarówno nasi współbracia i współsiostry w powołaniu, będą to nasi znajomi, nasi bliscy. W zasięgu naszego oddziaływania znajdą się zapewne i ci, którzy od Jezusa i Kościoła pozostają w większej lub mniejszej odległości. Dla nich też to nasze doświadczenie wiary i radość z niej są ważne; ważniejsze niż nasze wezwania do tego, aby uwierzyli. Źródłem naszej duchowej radości i mocy będzie nasz stały kontakt z Tym, który nas powołał, obdarzył swą łaską, napełnił swą mądrością i miłością. Potrzeba nam adoracji Jezusa. Potrzeba nam zatrzymania się, potrzeba jest spotkania z Oblubieńcem i słuchanie Go.

       W naszym duchowym życiu potrzebne są nie minuty, ale godziny trwania przed Jezusem, medytując Jego słowo, słuchając tego, co on ma nam do powiedzenia. Świadectwa świętych o tej prawdzie będą stanowić zachętę, by odważnie pójść w ich ślady. Wystarczy przywołać osobę bł. Matki Teresy z Kalkuty. Powstając z klęczek przed Mistrzem i Oblubieńcem możemy z odwagą iść do świadczenia w naszej codzienności o nieskończonej miłości Boga. To są tematy, które zostaną poruszone w kolejnych numerach „Życia Konsekrowanego” w najbliższym roku.

       Życzę czytelnikom, aby treści które zostaną zaproponowane przez Redakcję i Autorów pomogły wszystkim w poszukiwaniu i odnalezieniu większej miłości.

       Z błogosławieństwem

       Bp. Kazimierz Gurda

 

©2021 Misjonarze Klaretyni Prowincja Polska. Wszelkie prawa zastrzeżone
Zadaj pytanie on-line