Powołania

1(111)2015 Od Redakcji

       Ojciec święty Franciszek w pierwszą niedzielę Adwentu 2014r. uroczyście ogłosił w Kościele powszechnym Rok Życia Konsekrowanego. Okazją do tego stała się 50 rocznica dekretu Perfectae caritatis o odnowie życia zakonnego. Wydarzenie to jest dla nas wszystkich osób konsekrowanych szczególną okazją do podjęcia głębokiej refleksji nad naszą tożsamością i obecnością w świecie współczesnym. Rok Życia Konsekrowanego jest wielkim darem ale jednocześnie wymagającym zadaniem.

       Kongregacja ds. Instytutów Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego wydała z tej okazji List Okólny „Radujcie się”. Treści w nim zawarte wskazują na aktualne wyzwania jakie stoją przed osobami konsekrowanymi w czasach współczesnych. Treść Listu zachęca nas do nieustannego powrotu do źródeł naszego powołania. Przy źródle bowiem można zaczerpnąć na nowo wody Życia. Wracając do pierwszej godziny powołania wracamy do słów Jezusa «pójdź za Mną». Te słowa na nowo wprowadzają nas w pasję poszukiwania oblicza Chrystusa w dzisiejszym świecie. Jedynie osoba doświadczająca Jego miłości jest w stanie nieść „uścisk czułości Boga” dzisiejszemu człowiekowi. Potrzeba zatem odnowić w sobie praktykę słuchania Słowa i rozważania Go w swoim sercu.

       W wielu zgromadzeniach zakonnych, instytutach świeckich i indywidualnych formach życia konsekrowanego oraz diecezjach podejmujemy liczne inicjatywy, by jak najlepiej przeżyć Rok Życia Konsekrowanego. Mają one podwójny charakter, z jednej pragniemy wyjść na „zewnątrz” a z drugiej umocnić się w „wewnątrz”. Hasło, które nam towarzyszy zawarte jest w trzech słowach: Ewangelia, proroctwo, nadzieja. Te trzy słowa stanowią bardzo konkretny program formacji ucznia Chrystusowego. Mamy zatem żyć Ewangelią i dać się porwać Bożemu niepokojowi, którego wyrazem jest pasja bycia świadkiem Bożej miłości. Mamy stać się prorokami, czyli ludźmi Boga, by wreszcie stać się zwiastunami nadziei dla dzisiejszego człowieka targanego tak licznymi niepokojami i wojnami.

       Niejako dopełnieniem inauguracji Roku Życia Konsekrowanego stał się List apostolski ojca świętego Franciszka do wszystkich osób konsekrowanych z okazji Roku Życia Konsekrowanego. W Liście tym ojciec święty zwrócił uwagę na trzy przestrzenie naszego życia, które należy wziąć pod uwagę w przeszywaniu tego szczególnego czasu łaski. Na pierwszym miejscu papież podkreśla konieczność spojrzenia w przeszłość w postawie wdzięczności, po drugie zachęca nas, by przeżywać teraźniejszość z pasją i po trzecie uczyć się przyjmowania przyszłości z nadzieją. Odpowiadając na zaproszenie ojca świętego Franciszka jako Redakcja „Życia Konsekrowanego” z radością i nadzieją wkraczamy w ten nowy rok - Rok Życia Konsekrowanego. Ufamy, ze będzie to dla nas wszystkich czas szczególnej łaski. Uczynimy wszystko, by Wam Drodzy Czytelnicy towarzyszyć w pogłębianiu i rozważaniu tajemnicy powołania. Będziemy starali się dostarczać treści, które są owocem głębokiej refleksji naszych Autorów. Jednocześnie zapraszamy do dalszego współtworzenia naszego czasopisma. Niech dobry Bóg błogosławi nam wszystkim a Maryja Matka nasza otacza płaszczem swej opieki.

 

©2021 Misjonarze Klaretyni Prowincja Polska. Wszelkie prawa zastrzeżone
Zadaj pytanie on-line