Powołania

1(117)2016 Od Redakcji

       Ojciec Święty Franciszek zwraca naszą uwagę na konieczność słuchania Słowa Bożego. Podkreśla, że słuchanie Boga jest początkiem czynienia miłosierdzia. Oznacza to w praktyce przywrócenie właściwego miejsca Jego Słowu, które jest miłością. To Słowo posyła nas do drugiego człowieka, zwłaszcza człowieka będącego w potrzebie. Słuchając Słowa Bożego nie możemy wobec niego przejść obojętnie, to ono wprowadza nas – konsekrowanych – w atmosferę Bożego niepokoju. Ono jest żywe i skuteczne, zdolne przenikać myśli i serca nasze. Być może w naszym życiu zbyt często brakuje nam ciszy i milczenia, ponieważ boimy się, że Słowo Boga może zniszczyć nasze ludzkie plany i marzenia. Trzeba w tym miejscu jasno powiedzieć, że Bóg niczego nie niszczy, nie burzy naszych planów ani marzeń, lecz nadaje im właściwy kierunek; uszlachetnia i podnosi ich wartość. Okazuje się, że gdybyśmy jako osoby konsekrowane przejęli się tak Słowem Bożym jak przejmujemy się słowem ludzkim inaczej wyglądałoby nasze życie i nasze wzajemne relacje. Warto też uświadomić sobie, że tak naprawdę żyjemy w Bożej obecności. Bóg na nas patrzy, Bóg wszystko widzi i do nas mówi. Jednak w tym wszystkim jesteśmy wolni. Możemy więc przyjąć Słowo Boże lub je odrzucić, skazać na margines powszedniości.

       Jako osoby konsekrowane żyjąc Słowem Boga wchodzimy na drogę wiary, która jest swoistego rodzaju pielgrzymką do domu Ojca. Na tej drodze możemy przyjąć Miłosierdzie Boże lub je odrzucić. Przyjęcie zaś i doświadczenie miłości miłosiernej zmienia nasze ludzkie myślenie, patrzenie i działanie. Zmienia się też w konsekwencji nasza życiowa hierarchia wartości, której podstawą jest Ewangelia Chrystusowa. Ona to ukazuje zasady życia, które prowadzą nas do celu ostatecznego. Zostają one wyrażone w m.in. następujących słowach: „Nie sądźcie a nie będziecie sądzeni; nie potępiajcie a nie będziecie potępieni; odpuszczajcie a będzie wam odpuszczone. Dawajcie a będzie wam dane; miarą dobrą, natłoczoną, utrzęsioną i opływającą wsypią w zanadrza wasze. Omierzą wam bowiem taką miarą, jaką wy mierzycie” (Łk 6, 37-38).

       Drodzy czytelnicy „Życia Konsekrowanego”, oddając do Waszych rąk pierwszy numer tegoroczny naszego czasopisma życzymy Wam, by zwiastowanie Miłosierdzia Bożego stało się naszym stylem życia w codzienności.

 

©2021 Misjonarze Klaretyni Prowincja Polska. Wszelkie prawa zastrzeżone
Zadaj pytanie on-line