Powołania

2(118)2016 Od Redakcji

       Papież Franciszek bardzo często zwraca naszą uwagę na słuchanie Słowa Bożego. Podkreśla, że słuchanie Boga jest początkiem czynienia miłosierdzia. Oznacza to w praktyce przywrócenie właściwego miejsca Jego Słowu, które jest miłością. To Słowo posyła nas do drugiego człowieka, zwłaszcza człowieka będącego w potrzebie. Słuchając Słowa Bożego nie możemy wobec niego przejść obojętnie, to Słowo wprowadza nas – wierzących – w atmosferę Bożego niepokoju. Ono jest żywe i skuteczne, zdolne przenikać myśli i serca nasze. Być może w dzisiejszym świecie brakuje nam ciszy i milczenia, ponieważ boimy się, że Słowo Boga może zniszczyć nasze ludzkie plany i marzenia. Trzeba w tym miejscu jasno powiedzieć, że Bóg niczego nie niszczy, nie burzy naszych planów ani marzeń, lecz nadaje im właściwy kierunek; uszlachetnia i podnosi ich wartość. Okazuje się, że gdybyśmy jako osoby wierzące przejęli się tak Słowem Bożym jak przejmujemy się słowem ludzkim inaczej wyglądałoby nasze życie i nasze wzajemne relacje. Warto też uświadomić sobie, że tak naprawdę żyjemy w Bożej obecności. Bóg na nas patrzy, Bóg wszystko widzi i do nas mówi. Jednak w tym wszystkim jesteśmy wolni. Możemy więc przyjąć Słowo Boże lub je odrzucić, skazać na margines powszedniości.

       Jako osoby wierzące żyjąc Słowem Boga wchodzimy na drogę wiary, która jest swoistego rodzaju pielgrzymką do domu Ojca. Na tej drodze możemy przyjąć Miłosierdzie Boże lub je odrzucić. Przyjęcie zaś i doświadczenie miłości miłosiernej zmienia nasze ludzkie myślenie, patrzenie i działanie. Zmienia się też w konsekwencji nasza życiowa hierarchia wartości, której podstawą jest Ewangelia Chrystusowa.

       Drodzy czytelnicy „Życia Konsekrowanego” – w tym miejscu pragnę Wam podziękować za prawie 10 lat wspaniałej współpracy. Jak wiecie, Ojciec Święty Franciszek, mianował mnie biskupem pomocniczym Archidiecezji Wrocławskiej. W związku z tym zostało mi wyznaczone kolejne zadanie w Kościele Chrystusowym. Dziękuję Wam za wiele życzliwości i dobra pod moim adresem. Życzę kolejnemu Redaktorowi „Życia Konsekrowanego” wielu łask i radości z tak pięknej posługi na rzecz osób konsekrowanych.

       z wdzięcznością za wszystko:

       bp Jacek Kiciński CMF

 

©2021 Misjonarze Klaretyni Prowincja Polska. Wszelkie prawa zastrzeżone
Zadaj pytanie on-line