Powołania

3(107)2014 Od Redakcji

       Człowiek został stworzony na obraz i podobieństwo samego Boga. Jego stworzenie przez Boga z miłości i przeznaczenie do miłości stanowi wyraz szczególnej godności bycia Jego dzieckiem. Jako jedyne ze stworzeń dostąpił on szczególnej łaski, jaką jest uczestnictwo w stwórczym dziele Boga. Ponadto człowiek został wyposażony w dar poznawania i miłowania swego Stwórcy. Podkreśla to Katechizm Kościoła Katolickiego mówiąc, że człowiek otrzymując godność osoby stał się zdolnym do poznania samego siebie, panowania nad sobą i tworzenia wspólnoty z innymi. Godność osoby ludzkiej domaga się działania w sposób wolny oparty na miłości (zob. KKK 357).

       Ojciec św. Benedykt XVI w swojej pierwszej encyklice poświęconej miłości chrześcijańskiej Deus Caritas est podkreśla, że historia miłości Boga do człowieka polega przede wszystkim na tym, że Bóg otwiera Izraelowi oczy na prawdziwą naturę człowieka i wskazuje właściwy kierunek realizacji człowieczeństwa. Człowiek, będąc Jego obrazem i podobieństwem, żyjąc w wierności jedynemu Bogu doświadcza siebie samego jako chcianego i kochanego przez Boga. Odkrywa w ten sposób radość w prawdzie i w sprawiedliwości. Radość ta staje się dla niego autentycznym szczęściem. Uwierzyć Miłości oznacza uwierzyć w prawdziwy obraz Boga, który jest Stwórcą wszelkiego stworzenia – jest jego Autorem.

       Wiemy jednak, że wiara w Boga, w Jego miłość domaga się właściwej odpowiedzi człowieka. Skoro wiarę pojmujemy jako poddanie w sposób wolny rozumu i wolnej woli swemu Stwórcy, to człowiek przyjmuje także jej konsekwencje. Zasadniczym jej elementem jest „posłuszeństwo wiary”. Oznacza to przede wszystkim pójście drogą usłyszanego Słowa Bożego. Bardzo mocno podkreślił to Ojciec święty Franciszek w ostatnie Adhortacji apostolskiej Evangelii Gaudium stwierdzając, że słowo Boże zawiera w sobie potencjał, którego nie da się przewidzieć (zob. EG 22).

       Wszystko to zostało zrealizowane w życiu i posłudze dwóch wspaniałych – wielkich Papieży św. Jana Pawła II i św. Jana XXIII. Ich Kanonizacja w Niedzielę Bożego Miłosierdzia stała się szczególnym wydarzeniem dla Kościoła i świata. Niech więc ich wstawiennictwo wyprasza nam – konsekrowanym XXI wieku – odwagę w podejmowaniu nowych wyzwań i czynieniu bardziej ludzkim oblicza tej ziemi.

 

©2021 Misjonarze Klaretyni Prowincja Polska. Wszelkie prawa zastrzeżone
Zadaj pytanie on-line