Powołania

5(121)2016 Od Redakcji

       Aby móc odnawiać innych trzeba wpierw odnowić siebie. Święty Jan Paweł II w encyklice Ut unum sint przyznał, że „Kościół katolicki uznaje i wyznaje słabości swoich dzieci, świadom, że ich grzechy są sprzeniewierzeniem się zamysłowi Zbawiciela i przeszkodą w jego realizacji. Czuje się zawsze powołany do ewangelicznej odnowy i stąd nieustannie czyni pokutę” (nr 3). Przypomniał też, że „w magisterium soborowym zachodzi wyraźna łączność pomiędzy odnową, nawróceniem i reformą”, że „trzeba w porę odnowić w rzetelny i właściwy sposób to, co nie dość pilnie w danych okolicznościach i czasie było przestrzegane”, dlatego „Sobór wzywa do wewnętrznego nawrócenia, do odnowy umysłu” (nr 15).

       W terminologii soborowej – nie tylko w Dekrecie o przystosowanej odnowie życia zakonnego – atrybutem odnowy jest accomodata. Przymiotnik ten mówi o przystosowaniu i wskazuje na to, że odnowa powinna być zaktualizowana, a dokładniej: dostosowana do aktualnej świadomości Kościoła i do warunków współczesności. Innymi słowy – aggiornamento.

       Podczas ostatnich Światowych Dni Młodzieży papież Franciszek parokrotnie mówił o potrzebie odnowy: na zamku na Wawelu do władz państwowych o inspirowaniu odnowy społeczeństwa i kultury, w katedrze na Wawelu do biskupów o obowiązku odnawiania parafii, na Błoniach do młodzieży o potrzebie odnawiania przyjaźni z Jezusem, a w Częstochowie życzył nam wszystkim, aby za wstawiennictwem Maryi dokonała się w nas odnowa ewangelijnej pełni czasów, aby „dokonało się dla wszystkich i każdego z osobna przejście wewnętrzne, Pascha serca ku stylowi Bożemu ucieleśnionemu przez Maryję: działać w małości i w bliskości towarzyszyć, z prostym i otwartym sercem”.

       Oddajemy Czytelnikom kolejny numer „Życia Konsekrowanego” w nadziei, że napisane przez specjalistów specjalnie dla nas teksty zachęcą do refleksji nad niezbędnością codziennego powracania do pierwotnej gorliwości w realizowaniu powołania – w świetle szczerej oceny naszej kondycji duchowej, oczekiwań wspólnoty, potrzeb Kościoła i zmieniających się wyzwań współczesnego świata.

 

©2021 Misjonarze Klaretyni Prowincja Polska. Wszelkie prawa zastrzeżone
Zadaj pytanie on-line