Powołania

Inicjacja Nowicjatu 2019

Paczyna, 07.09.2019

W kaplicy Nowicjatu, przy udziale miejscowej Wspólnoty Klaretynów oraz gości, miała miejsce uroczysta Inicjacja Nowicjatu, której przewodniczył o. Prowincjał Piotr Bęza CMF.

Nabożeństwo liturgiczne rozpoczęło się powitaniem, po czym Postulanci Dymitr i Piotr złożyli swoje przyrzeczenia:

"Z pomocą łaski Bożej pragniemy rozpocząć Nowicjat, aby doświadczyć waszego życia misjonarskiego, zgodnie z duchem i charyzmatem św. Antoniego Marii Klaret.
Prosimy, abyście nas wprowadzili w doświadczenie naśladowania Jezusa Chrystusa, ubogiego, czystego i posłusznego w głoszeniu Ewangelii, zgodnie z Konstytucjami Zgromadzenia.

Pomóżcie nam całym sercem zjednoczyć się z Chrystusem Panem w misterium Eucharystii, przyjąć Dziewicę Maryję jako Matkę i Mistrzynię, pierwszą uczennicę Chrystusa i postawić fundamenty życia misjonarskiego.

Z naszej strony przyrzekamy dalej prowadzić proces rozeznawania naszego powołania i starać się odpowiedzieć Bogu wiernie, radośnie i ochoczo.

Prosimy was, abyście modlitwą i napomnieniem towarzyszyli nam w tej drodze, którą dzisiaj rozpoczynamy, abyśmy pewnego dnia mogli w tym Zgromadzeniu złożyć profesję, nazywać się i być Synami Niepokalanego Serca Maryi".

W dalszej części nabożeństwa, po Liturgii Słowa, o. Robert Pyrka CMF - Prefekt Formacji i Duchowości - w krótkim kazaniu zarysował najważniejsze elementy formacji nowicjackiej, podkreślając, że roczny Nowicjat to nauka tracenia, wyciszania w sobie głosu świata i wcześniejszego życia, aby lepiej słyszeć głos Chrystusa i otworzyć się na bogactwo klaretyńskiego charyzmatu.

Kolejnym krokiem, było symboliczne (choć nie tylko) przekazanie neonowicjuszom Autobiografii św. Antoniego Marii Klareta, co wyrażało zamysł treściowy, który powinni przyswoić w tym czasie formowani. Braterski znak pokoju i błogosławieństwo zakończyły Inicjację.

W tej podniosłej modlitwie uczestniczyli również o. Tadeusz Mrzygłód CMF - opiekun Postulantatu oraz o. Robert Kycia CMF, któremu pod opiekę zostali powierzeni nowicjusze Dymitr i Piotr.

  

    Postulant DymitrPrzygotowaniaKaplica zakonna w PaczynieWprowadzenie o. ProwincjałaDymitr i PiotrOdczytanie przyrzeczeńDymitrPiotrPrzekazanie Autobiografiio. Robert - Prefekt Formacjio. Robert - Mistrz Nowicjatu
©2020 Misjonarze Klaretyni Prowincja Polska. Wszelkie prawa zastrzeżone
Zadaj pytanie on-line