Powołania

Profesje zakonne

Wrocław, 08.09.2019

W klaretyńskiej parafii pw. św. Wawrzyńca we Wrocławiu, podczas niedzielnej Eucharystii o godz. 12.00, młodzi Klaretyni w formacji początkowej złożyli swoje ślubowanie Bogu i Zgromadzeniu Misjonarzy Klaretynów.

Po wysłuchaniu Ewangelii najpierw zaprezentowano kandydatów do odnowienia profesji zakonnej i złożenia profesji wieczystej, a następnie o. Prowincjał powiedział kazanie, w którym zwrócił uwagę, że żyjemy w czasach wielu rozczarowań i kryzysów. W czasach Noego Pan Bóg był rozczarowany całą ludzkością. Wtedy budowa arki i ocalenie jednej rodziny okazały się ostatecznym rozwiązaniem. Dziś nie musimy budować drewnianej arki; Pan Bóg dał ludziom Arkę, w której ludzie odnajdują wybawienie. "Jest nią Ta, której urodziny dzisiaj świętujemy" - mówił o. Piotr - "Ona jest tą, która może być, chce być, powinna być ratunkiem dla świata. Maryja jest Arką, która przynosi nam Pana Jezusa. Ona bez cienia wątpliwości każdemu z nas chce dać swojego Syna. Dlatego Mateuszu - nie bój się wziąć Maryi do siebie. My, Misjonarze Klaretyni jesteśmy Synami Jej Serca. Nasz Założyciel - św. Antoni Maria Klaret, św. Maksymilian Maria Kolbe, św. Jan Paweł II oraz wielu innych - oni wszyscy zawierzyli Maryi, płynęli w Jej Arce i zostali uratowani. Dzisiaj pobożność maryjna przeżywa swój renesans - np. nowenna pompejańska. Mateuszu, pozwól się Maryi prowadzić".

Kontynuacją uroczystości było odnowienie profesji zakonnej na kolejny rok przez kleryków: Marka, Michała, Pawła, Marcina, Michała i Mateusza. Po nich odśpiewano Litanię do Wszystkich Świętych, prosząc o ich orędownictwo dla kleryka Mateusza Cyganika, który miał złożyć śluby wieczyste. Podczas Litanii Mateusz modlił się leżąc, przez co wyrażał postawę całkowitej uległości, małości i śmierci wobec tego, co nie jest czystością, ubóstwem i posłuszeństwem. Następnie klęcząc przed o. Prowincjałem, włożywszy dłonie w jego ręce, odczytał akt profesji. Ojciec Piotr Bęza, odpowiadając na decyzję Mateusza, uroczyście poświęcił go Panu Bogu w modlitwie konsekracyjnej. Symbolem życia oddanego Bogu na zawsze jest krzyż misjonarski, który został poświęcony i założony Mateuszowi.

Na koniec Eucharystii Profes wieczysty złożył podziękowania Bogu, rodzinie, Zarządowi Prowincji, Przełożonym, Formatorom i wszystkich, którzy pomogli przy organizacji tej uroczystości. Jemu zaś gratulował p. Marek z parafii. św. Wawrzyńca, mówiąc: "Wieczysta profesja zakonna to niezwykła więź człowieka z Bogiem Trójjedynym. Gloria Tibi, Domine! Wielce nam drodzy Braciszkowie Klerycy, chcemy, żebyście wiedzieli, że wraz z Wami obchodzimy ten dzień uroczyście. Wśród Parafian św. Wawrzyńca jest spora część generacji, na której czas pozostawił swój ślad, a i włosy przyozdobił szronem. Więc niejako macierzyńskie i rodzicielskie uczucia kierujemy do Was, których Bogu polecamy. Niech Najświętsze Serce Niepokalanej Maryi będzie dla nas żywym źródłem najobfitszych łask i darów. Niech każda modlitwa za naszych Kleryków dla Was wsparciem. Szczęść Boże!"

 

©2020 Misjonarze Klaretyni Prowincja Polska. Wszelkie prawa zastrzeżone
Zadaj pytanie on-line