Powołania

Święcenia kapłańskie Borrisa Soro CMF

Soubré, 26.06.2021

Święcenia kapłańskie odbyły się w sobotę 26 czerwca 2021 r. w parafii Notre Dame du Rosaire w Soubré. Dostąpiłem ogromnego zaszczytu wyniesienia do godności kapłańskiej przez nałożenie rąk przez bpa Ignace BESSI DOGBO, arcybiskupa metropolity Korhogo i przewodniczącego Konferencji Biskupów Wybrzeża Kości Słoniowej.

W Mszy święceń uczestniczyło kilkanaście osób; pprócz parafian z Soubré na uroczystość przybyło też kilka delegacji z innych miejscowości. Otaczała nas miłość kolegów, krewnych, przyjaciół i znajomych. Była to bardzo piękna uroczystość.

Biskup podkreślił w homilii, że kapłan musi głosić słowo Boże w kontekście ludu, zgodnie z potrzebami wiernych. Kapłan ma dążyć do bycia człowiekiem bardzo duchowym i bardzo ludzkim.

Po uroczystości święceń podano posiłek, aby umożliwić różnym delegacjom odbudowanie sił przed powrotem do domu.

Dziękujemy Bogu za to, że raczył połączyć nas ze swoim dziełem zbawienia, pozwalając nam wspinać się po stopniach Ołtarza.

Niech Jego imię będzie pochwalone!!!

Przygotował o. Borris Kevin Gnenelara Soro CMF

 

©2022 Misjonarze Klaretyni Prowincja Polska. Wszelkie prawa zastrzeżone
Zadaj pytanie on-line