Powołania

Odnowienie profesji zakonnej Eryka i Jana

Wrocław, 08.08.2021

W klaretyńskiej Parafii pw. św. Wawrzyńca we Wrocławiu młodzi misjonarze Eric Djan CMF i Jean Gnansounou CMF na kolejny rok złożyli śluby czystości, ubóstwa i posłuszeństwa. Oddanie się w służbie Bogu i Niepokalanemu Sercu Maryi przyjął Przełożony wspólnoty i Proboszcz Parafii, o. Aleksander Bober CMF. Parafianie, choć już przywykli na misjonarskiej egzotyczności, mocno przeżywają z Klaretynami ważne dla nich chwile; ich modlitwa i serdeczność ułatwiają formację poza rodzinnymi krajami. Jean pochodzi z Togo, a Eric z Wybrzeża Kości Słoniowej; są świadectwem odwagi i misjonarskiej dyspozycyjności, spędzając czas studiów filozofii i teologii w Polsce. Najbardziej godny podziwu jest ich upór w nauce języka polskiego, a tego efekty budzą radość i podziw.

Polecamy ich dalszą formację i przyszłą posługę misyjną opiece Niepokalanego Serca Maryi. 

 

©2022 Misjonarze Klaretyni Prowincja Polska. Wszelkie prawa zastrzeżone
Zadaj pytanie on-line