Powołania

26 Kapituła Generalna

26 Kapituła Generalna odbędzie się w miesiącach sierpniu i wrześniu 2021 roku, ale tak naprawdę rozpoczyna się wraz z oficjalnym ogłoszeniem etapu przygotowującego, co nastąpiło 31 maja 2020 roku, w uroczystość Zesłania Ducha Świętego.
Całe Zgromadzenie wyrusza w drogę, by indywidualnie i wspólnotowo dokonać podsumowania ostatnich sześciu lat i rozeznać dokąd Pan Bóg chce nas poprowadzić w kolejnym sześcioleciu.

©2021 Misjonarze Klaretyni Prowincja Polska. Wszelkie prawa zastrzeżone
Zadaj pytanie on-line